Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi bedriver forskning, undervisning och samverkan med fokus på samspelet mellan människa och miljö ur individens perspektiv.

Ämnet behandlar hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende påverkar miljön.

Forskningen omfattar relation till både den fysiska och den sociala miljön utifrån olika gruppers behov inklusive barn och äldre.

Miljöpsykologi tar ett helhetsperspektiv på miljön och individen studeras i förhållande till interiörer, stadsrum, landskap och globala miljö förhållanden. Forskningsresultaten har praktisk betydelse för förståelsen av individens roll för att nå många av de globala hållbarhetsmålen.

Ämnesansvarig är Maria Johansson. 

maria.johansson@abm.lth.se

 

 

Länk till ämnesgruppens hemsida:

Miljöpsykologi 

 

 

Sidansvarig: info@abm.lth.se | 2022-03-15