Hoppa till huvudinnehåll

Urban design och urbanism

Ämnet Urban design och urbanism handlar om undervisning och forskning som rör stadsplanering och utformning av det offentliga rummet, där ämnet vill verka för en hållbar utveckling.

Här ingår bland annat lärare från Masterprogram för hållbar stadsgestaltning (SUDes).

Forskningen inom ämnet handlar framför allt om studier av stadsrummet och dess möjligheter. Vidare studeras frågor om social segregering, blågröna lösningar i öppna stadsrum, stöd för hållbara vardagliga aktiviteter, samt hur rumslig gestaltning och materialitet påverkar människans interaktioner.

Urban design och urbanisms profil i Lunds universitets forskningsportal

Andrew Karvonen

Ämnesansvarig

andrew.karvonen@abm.lth.se

Medarbetare Urban design och urbanism

Ida Sandström, arkitekt och forskare vid Lunds universitet, institutionen för Arkitektur och byggd miljö. I fokus för hennes pågående forskning står kollektiva boendeformer, existentiell hållbarhet samt gestaltning och användning av stadens delade rum. Forskningen bedrivs praktiknära, i nära samverkan med kommuner och andra aktörer med intresse för hållbar utveckling. Samverkan drivs inom nätverket Urban Arena samt plattformen Share Future Living, vars syfte är att främja utbyte mellan akademi, näringsliv, organisationer och offentlig sektor med fokus på bostadsdelning och social hållbarhet. 

 

Urban Arenas webbplats

Share Future Living plattform - Form Design Centers webbplats

Mer om Ida Sandström 
Dölj information om Ida Sandström