Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsplattformar

Urban Arena

Urban Arena ska stärka och utveckla kompetens vid Lunds universitet inom hållbar stadsutveckling, samt verka för en ökad synlighet av Lunds universitets aktiviteter inom området. Arbetet sker genom en ökad samverkan och integration av forskning och undervisning kring hållbar stadsutveckling inom Lunds universitet, samt en ökad intern och extern kommunikation av LU:s verksamhet kring hållbar stadsutveckling.

SPARK

Samverkansplattform för arkitektur och konst. SPARK is a collaborative platform located in Malmö, Sweden with the purpose of strengthening the interface between architecture, art, research, and societal advancement through exhibitions and lectures. The aim is to promote artistic processes in architecture and urban development by activating intersections between art, architecture, urban design, and landscape architecture.

Shelf with 3d printed clay sculptures from the "Desires" exhibition at Form/Design Center.

bioDigital matter

bioDigital matter är ett forskningslabb som utforskar samspelet mellan design, digitala processer och biologi. Vi är arkitekter som söker efter en hållbar framtid där självorganisering och processdriven gestaltning formar vår byggda miljö genom användning av cybernetik, naturliga material och 3d-printning.

Kivik Art Center

Residenceprogrammet Land Arc Kivik Art Centre och Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola samarbetar med residensprogrammet Land Arc. Målet att sammanföra unga konstnärer, arkitekter, ingenjörer och ekologer från flera olika länder och erbjuda dem möjlighet att träffas
och utveckla tankar och praktik inom området.