Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning

Institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuder merparten av kurserna vid det femåriga arkitektprogrammet, där de sista två åren avslutas med fördjupningsstudier på avancerad nivå.

Kurser ges också för de internationella masterutbildningarna i Arkitektur, Digital arkitektur och framtidsutveckling samt Hållbar stadsgestaltning

Institutionen ger – i mindre omfattning – kurser för kandidat- och masterutbildningarna i industridesign, civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, samt högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur vid Campus Helsingborg. Dessutom ges fristående kurser.

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds möjlighet att göra examensarbete för den femåriga arkitektutbildningen och de tvååriga masterutbildningarna.

Examensarbete i stadsbyggnad och byggteknik med arkitektur är också möjliga.

Kontakt

Studierektor grundutbildning

Mats Hultman
Mats.Hultman@abm.lth.se
+46 46 222 01 18

Utbildningsadministratör

Juvicsa Vela
Juvicsa.Vela@abm.lth.se
+46 46 222 76 10

Pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP)

Vid institutionen har universitetslektor Tomas Tägil (2006), universitetslektor Catharina Sternudd (2012), professor Maria Johansson (2013), universitetsadjunkt Marit Lindberg (2018), universitetslektor Anna Petersson (2020), professor Lars-Henrik Ståhl (2021) och professor Gunnar Sandin (2022) erhållit kompetensgraden ETP och antagits till LTH:s pedagogiska akademi.

Om Excellent Teaching Practitioner (på LTH:S webbplats)