Hoppa till huvudinnehåll

Gästprofessorer

Lise Meitner-professuren

Lise Meitner-professurerna vid LTH är del av ett arbete för jämställdhet och mångfald – ett arbete som ytterst ska säkerställa briljans inom akademin och se till att LTH attraherar framstående medarbetare och talangfulla studenter. Genom gästprofessuren bjuds framstående forskare av underrepresenterat kön till fakulteten för att under en tid bedriva forskning och stå som förebilder för yngre forskare, lärare och studenter. Professuren inrättades 1 januari 1999.

Gästprofessorer vid institutionen:

  • Dana Cuff 2002 – 2003
  • Albena Yaneva 2018 – 2020
  • Sofia Thorsson 2020 – 2023
  • Sandi Hilal 2021 – 2024

Sandi Hilal

Sandi Hilal är arkitekt, forskare och medgrundare av DAAR i Beit Sahour/Stockholm. Hon är född i Palestina och har bedrivit sin arkitektutbildning i Italien. Hon avslutade sin magisterexamen vid La Sapienza-universitetet i Rom och sin doktorsexamen vid universitetet i Trieste. Hon var biträdande professor i bildkonst och stadsstudier vid arkitekturuniversitetet i Venedig. 2007 grundade hon tillsammans med Alessandro Petti och Eyal Weizman DAAR (Decolonizing Architecture Art Residency). Arkitektkollektivet kombinerar flera discipliner som arkitektur, konst, urbanism, politik och pedagogik för att skapa konceptuella spekulationer, rumsliga ingrepp, diskurser och kollektivt lärande, som t.ex. projektet "Campus in Camps" i Betlehem. Hilals verk har ställts ut på många prestigefyllda institutioner över hela världen, t.ex. biennalen i Venedig, Istanbul och São Paulo, och har presenterats i internationella tidningar och tidskrifter. Kollektivet har fått flera priser och stipendier för sin kritiska forskning som engagerar sig i kampen för rättvisa och jämlikhet och har publicerat olika böcker.

Sofia Thorsson

Sofia Thorsson, är professor i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet och Lise Meitner gästprofessor vid Boende och bostadsutveckling, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet sedan 2020. Hennes forskningsområden är stadsklimatologi, termisk utomhuskomfort och vädrets påverkan på stadslivet. Ett annat forskningsämne är hur stadsklimatet kommer att förändras som ett resultat av den globala uppvärmningen och hur städer kan anpassa sig till dessa förändringar – med fokus på värmestress och den urbana grönskans förmåga att mildra värmestress. Sofia har lång erfarenhet av att leda och arbeta i inter- och transdisciplinära forskningsprojekt. Pågående forskningsprojekt fokuserar på värmestress och sårbara grupper (förskolebarn och äldre), ekosystem(o)tjänster av urban grönska och multifunktionell blågrön infrastruktur. 

Sidansvarig: info@abm.lth.se | 2023-04-05