Hoppa till huvudinnehåll

Om institutionen

Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver undervisning och forskning om gestaltning, planering och produktion av byggda miljöer. Innehållsmässigt spänner institutionen över ett brett fält med sina fem ämnesområden.

Institutionen medverkar i drygt hundra kurser på grundutbildnings- och forskarnivå, och ansvarar för huvuddelen av undervisningen inom Arkitektskolan med det femåriga Arkitektprogrammet och tre internationella Masterprogram: Architecture, Digital Architecture and Emergent Futures och SUDes, Sustainable Urban Design. Institutionen ger också undervisning vid Industridesignskolan, samt vid Campus Helsingborg och har flera fristående kurser.

Institutionsledning

Prefekt

Per-Johan Dahl

Per-Johan.Dahl@abm.lth.se

Ställföreträdande prefekt

Erik Johansson

Erik.Johansson@abm.lth.se

Administrativ chef

Katarina Lans

Katarina.Lans@abm.lth.se

Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet.