Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Utbildning erbjuds inom grundutbildning, forskarutbildning och fristående kurser.

Grundutbildningen vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuder merparten av kurserna vid det femåriga arkitektprogrammet, där de sista två åren avslutas med fördjupningsstudier på avancerad nivå.

Kurser ges också för de internationella masterutbildningarna i Arkitektur, Digital arkitektur och framtidsutveckling samt Hållbar stadsgestaltning.

Institutionen ger även – i mindre omfattning – kurser för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign.

Vår undervisning har en koppling till vår forskning som är organiserad i fem ämnesområden:

Forskarutbildningen bedrivs inom tre forskarutbildningsämnen:

  • Arkitektur
  • Byggande och Arkitektur
  • Miljöpsykologi

Fristående kurser är kurser som är sökbara för allmänheten och hösten 2024 erbjuder vi:

  • Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik
  • Visuella tekniker
  • e-Miljöpsykologi
  • Rum, scenografi och landskap
  • Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I

Kontakt

Jesper Magnusson

Skolchef Arkitektskolan

jesper.magnusson@abm.lth.se