Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsprojekt

Land Arc- Residensprogram för konstnärer och arkitekter

Nu sjösätter vi Land Arc – ett nytt residensprogram på Kivik Art Centre. I ett samarbete med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola har tre personer antagits och kommer att vistas på Kivik Art Centre mellan 16 februari och 15 mars.

Det gemensamma residensprogrammet Land Arc har som mål att sammanföra unga konstnärer, arkitekter, ingenjörer och ekologer från flera olika länder och erbjuda dem möjlighet att träffas och utveckla tankar och praktik inom området. Detta första år kommer två konstnärer och en arkitekt att samarbeta.

Mer om Land Arc på Kivik Art Centres webbplats

Mer om Land Arc 
Dölj information om Land Arc 

SPARK - Samverkansplattform för arkitektur och konst

SPARK är en samarbetsplattform i Malmö med syfte att stärka gränssnittet mellan arkitektur, konst, forskning och samhällsutveckling genom utställningar och föreläsningar. Målet är att främja konstnärliga processer inom arkitektur och stadsutveckling genom att aktivera skärningspunkter mellan konst, arkitektur, stadsdesign och landskapsarkitektur.

SPARK syftar till att ställa ut verk som provocerar fram en kritisk diskurs i det nuvarande stadsbyggandet genom utforskande, experimentella, trans- och tvärvetenskapliga metoder. SPARK samarbetar med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet, Sveriges Arkitekter Skåne och Molekyl Gallery.

SPARK:s webbplats

Mer om SPARK 
Dölj information om SPARK 
Illustration. Figurtext.

Science and Innovation Talks at FOJAB

är ett fördjupande samtal mellan akademi och näringsliv om olika samhällsutmaningar.

Målet är att öka kontaktytorna aktörerna emellan med en förhoppning om att ökad samverkan ska bidra till att utveckla spjutspetskompetenser hos båda.

LTH Science & Innovation Talks på FOJAB - Välkommen på webinarium i samarbete med LTH fredag 26 maj, 2023

LTH Science and Innovation Talks på FOJAB är ett fördjupande samtal mellan akademi och näringsliv om olika samhällsutmaningar. Målet är att öka kontaktytorna aktörerna emellan med en förhoppning om att ökad samverkan ska bidra till att utveckla spjutspetskompetenser hos båda.

Temat för det kommande samtalet är KREATIVITET och vi bjuder in två forskare som kommer ge olika perspektiv på frågan.

Presentationerna kommer följas av ett panelsamtal där även

Stefan Johansson, Arkitekt och Kreativ ledare på FOJAB, medverkar.

Introduktion: Anders Eriksson Modin, Utvecklingschef FOJAB Moderator: Per-Johan Dahl, Prefekt vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH

 

Porträtt Ida Sandström. Foto.

Ida Sandström 

Forskare vid institutionenför arkitektur och byggd miljö, LTH. 

Kreativitet i tider av kris. Ensamhet och social fragmentering: Hur kan vi bygga för gemenskap? Ida kommer tala om kreativitet, professionell experimentlusta, och arkitekturens roll i tider av sociala kriser.

 

Porträtt Izabelle Bäckström. Foto.

Izabelle Bäckström 

Dr, Universitetslektor, PhD i Industriell Ekonomi. 

Spegel, spegel på väggen där, vem bestämmer vad innovation är? Izabelle kommer behandla temat inkluderande innovation, som handlar om att innovation berör alla organisationsmedlemmar oavsett roll. Hur tar ledningen hand om denna guldgruva med kunskap och kreativitet? Vad innebär ett ledarskap som främjar medarbetardriven innovation?'

 

FOJAB
Välkommen till ett webbinarium i samarbete med
Lunds Tekniska Högskola (LTH), tisdagen den 25 oktober, 2022. 

LTH Science and Innovation Talks at FOJAB är ett fördjupat samtal mellan akademi och näringsliv kring samhällsutmaningar. Målet är att ge ökad kontaktyta och samverkan som leder till utveckling av spetskompetens inom båda sfärerna.

Temat för det kommande eventet är MOBILITY och inbjudna är två forskare som kommer att ge sina perspektiv i frågan.

Föreläsningarna följs av en paneldiskussion där även Annika Fernlund, mobilitetsutvecklare, Hub Park och Anders Eriksson-Modin, utvecklingschef, FOJAB medverkar.

Introduktion: Petra Jenning, innovationsledare, FOJAB
Moderator: Per-Johan Dahl, docent, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH

 

Porträtt Andrew Karvonen. Foto.

Andrew Karvonen 

Professor i Urban Design och Urbanism, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH. 

Sommargator och förnyelsen av det offentliga rummet: Många städer runt om i världen har infört "sommargator" med bänkar, planteringar och andra bekvämligheter för att lugna biltrafiken och ge liv åt det offentliga rummet. Dessa tillfälliga åtgärder visar att det är möjligt att omforma våra gemensamma stadsrum till livfulla sociala miljöer.

 

Porträtt Lena Winslott Hiselius. Foto.

Lena Winslott Hiselius 

Professor i Trafik och Väg, LTH. 

Förändrade resmönster under tiden efter covid-19: Pandemin hade ett stort inflytande på våra resmönster. Den stora frågan är hur mycket av dessa anpassningar kommer att kvarstå och vilka utmaningar som behöver hanteras? Presentationen kommer att fokusera på vardagliga fritidsresor och flexibla pendlingsmönster.

 

LTH Science & Innovation Talks på FOJAB - Välkommen på webinar i samarbete med LTH Torsdag 28 oktober, 2021. 

LTH (Lunds Tekniska Högskola) Science and Innovation Talks på FOJAB är ett fördjupande samtal mellan akademi och näringsliv för att kontaktytorna ska bli fler med en förhoppning om att samverkan ska bidra till att utveckla spjutspetskompetenser hos båda.

Introduktion: Anders Eriksson Modin, Utvecklingschef FOJAB Moderator: Per-Johan Dahl, Universitetslektor

Deltar i paneldiskussion: Petra Jenning, Innovationsledare och arkitekt FOJAB

Temat för samtalet är "ATT UTFORSKA FRAMTIDEN" och vi bjuder in tre forskare som kommer ge olika perspektiv på frågan.

 

Porträtt Johannes Stripple. Foto.

Johannes Stripple

Docent i Statsvetenskap. 

 

Porträtt Ludwig Bengtsson Sonesson. Foto.

Ludwig Bengtsson Sonesson 

Statsvetenskapliga institutionen. 

Hur upplevs den framtida fossilfria staden? I Rough Planet Guide undersöker vi hur stadens kultur, geografi och identitet kan förändras när den lämnar den fossila eran. Genom ett bekant uttryck, turistguiden, görs omställningen greppbar och uppmanar till reflektion och diskussion om hur vi vill att det framtida samhället byggs.

 

Porträtt David Andreen. Foto.

David Andréen 

Lektor vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, LTH. 

Med utgångspunkt i två av sina projekt som nu ställs ut i Venedig kommer David prata om nya sätt att skapa arkitektur. Projekten är fullskaliga arkitekturprototyper framställda genom 3D-printing, och hanterar ämnen som funktionsintegration, nya uttryck, och cirkulära byggmaterial. Vilka förändrade krav och möjligheter innebär teknikutvecklingen för framtidens arkitekter? Och hur är LTH:s nya masterprogram i arkitektur, Digital Architecture and Emergent Futures, utformat för att möta dessa möjligheter och utmaningar?

 

LTH Science & Innovation Talks på FOJAB - Välkommen på webinar i samarbete med LTH Onsdag 10 mars, 2021. 

LTH (Lunds Tekniska Högskola) Science and Innovation Talks på FOJAB är ett fördjupande samtal mellan akademi och näringsliv för att kontaktytorna ska bli fler med en förhoppning om att samverkan ska bidra till att utveckla spjutspetskompetenser hos båda.

Introduktion: Anders Eriksson Modin, Utvecklingschef FOJAB Moderator: Per-Johan Dahl, Universitetslektor

Temat för det första samtalet är KVALITET och vi bjuder in två forskare som kommer ge olika perspektiv på frågan.

 

Porträtt Ingar Brinck. Foto.

Ingar Brinck 

Professor i teoretiskfilosofi,forskar om emotionell, social och material (ickeverbal) interaktion i dynamiska landskap.

Byggd miljö och ny teknologi: Att finna sig till rätta i rummet. Det pågående teknikskiftet påverkar samhället i grunden och kommer att sätta stora avtryck i landskap, boende och livsformer. Hur vi tänker och talar om det allra viktigaste förändras - t.ex. vänskap, arbete, tillit och kärlek. Tekniken gör om oss, men vi påverkar också tekniken.

Arkitekter och stadsplanerare har en central roll i förändringsprocessen, eftersom miljön konkret utgör grunden för relationen mellan individ och teknologi. Ingar Brinck belyser betydelsen av att förstå hur människor kroppsligt upplever och kan finna sig

till rätta i rummet vi delar med (var)andra och allt levande omkring oss, och hur den upplevelsen skulle kunna mätas. Denna kunskap är en nyckel till att bygga hållbara och harmoniska relationer mellan människa och teknologi.

 

Porträtt Thomas Nylund. Foto.

Thomas Nylund 

Arkitekt SAR/MSA, Tekn. Lic. Doktorand vid institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Varför blir det som det blir? Svenska kommuners påverkan på yttre arkitektoniska kvaliteter vid byggande av hyresrätter. En undersökning av hur svenska kommuner bär upp sitt ansvar och använder tillgängliga styr- och påverkansmöjligheter för att lyfta arkitektur ochgårdsmiljöer i nyproduktion.

Det handlar om kvaliteter som kan ha stor betydelse för trivsel samt social och miljömässig hållbarhet.

Utöver PBL- och kommunstyrda processer undersöks även andra faktorer som kan ha negativ eller positiv inverkan på arkitektoniska kvaliteter.

 

 

 

 

 

 

Mer om Science and Innovation Talks  
Dölj information om Science and Innovation Talks  
Människor går runt. Foto.

Urban Arena – Forskning om hållbar stadsutveckling

Arbetet sker genom en ökad samverkan och integration av forskning och undervisning kring hållbar stadsutveckling inom Lunds universitet, samt en ökad intern och extern kommunikation av LU:s verksamhet kring hållbar stadsutveckling.

Vi samlar, presenterar och berättar mer om forskningen, liksom om LU:s utbildning och
annan verksamhet kopplad till hållbar stadsutveckling. Vi länkar samman forskare från skilda institutioner och avdelningar vid Lunds universitet. Tätare samarbeten och nya mötesplatser stärker forskningen.

Urban Arenas webbplats (på engelska) 

Mer om Urban Arena 
Dölj information om Urban Arena