lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Forskning och utbildning vid ABM handlar om arkitektur, stadsbyggnad och byggd miljö i stort, dess tillkomst, förändring och utveckling över tid. Mänskliga upplevelser och beteenden liksom fysisk utformning och tekniska aspekter av den byggda miljön är ett gemensamt intresseområde för institutionens forskning. Begreppet hållbara livsmiljöer fångar intresset för miljöer som ram för de liv som levs. 

Länk till institutionens forskningsportal:

https://portal.research.lu.se/sv/organisations/department-of-architecture-and-built-environment/

Forskning sker inom ramen för våra ämnesområden: 

Arkitektur, form och design 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/om-abm/arkitektur-form-och-design/

Arkitektur och kultur 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/om-abm/arkitektur-och-kultur/

Boende och bostadsutveckling 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/om-abm/boende-och-bostadsutveckling/

Miljöpsykologi 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/om-abm/miljoepsykologi/

Urban design och urbanism 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/om-abm/urban-design-och-urbanism/