Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Institutionen för arkitektur och byggd miljö har tre forskarutbildningsämnen: Arkitektur, Byggande och Arkitektur, samt Miljöpsykologi.

Inom forskarutbildningsämnet Arkitektur undersöks den rumsliga gestaltningens betydelse för relationen mellan människa och byggd miljö. Ämnets tillämpningsområden är den byggda miljöns planering, utformning och konstnärliga gestaltning, samt dess tillkomst, användning och förändring över tid. Ämnesområdet omfattar samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, tekniska, humanistiska, estetiska samt konstnärliga problemställningar, teorier och metoder.

Forskarutbildningsämnet Byggande och Arkitektur innefattar hela planerings-, bygg-, och förvaltningsprocessen från idéstadiet till rivning och återanvändning. Ämnets tillämpningsområde är främst boende och bostadsutveckling med i första hand utvecklingsländernas arkitektur och byggande som studieområde. Ämnesområdet omfattar gränsöverskridande och flerdisciplinär forskning såväl som fördjupade studier inom något delområde av forskarutbildningsämnet.

Inom forskarutbildningsämnet Miljöpsykologi studeras hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och sociala miljön och samspelet mellan dem. Faktorer som ljus, färg, form, ljud och klimat är viktiga, liksom individens och gruppens förutsättningar, samt såväl stadsmiljöers som naturmiljöers totalkaraktär. Utveckling av metodik och teori samt miljösimuleringar utgör andra
viktiga moment.

En doktorandutbildning omfattar motsvarande fyra års heltidsstudier.

För närvarande har institutionen 11 aktiva doktorander.

Mellan 2018 och 2023 examinerades totalt 8 doktorer.
 

Senaste avhandlingar (in English)

Kontakt

Studierektor forskarutbildning

Anna Petersson
anna.petersson@abm.lth.se
+46 46 222 85 75

Utbildningsadministratör

Juvicsa Vela
Juvicsa.Vela@abm.lth.se
+46 46 222 76 10

ResArc logo.

ResArc

Swedish Research School in Architecture