Hoppa till huvudinnehåll

Arkitektur och kultur

Vårt arbete fokuserar på arkitektur sett i dess teoretiska, kulturella och historiska sammanhang. Vi fokuserar på effekterna och konsekvenserna av befintliga byggda och
obebyggda miljöer. 

Detta inkluderar frågor som:

  • Hur utvecklas och förvandlas den byggda miljön?
  • Hur använder och underhåller vi den byggda miljön?
  • Hur kan vi förstå och kontextualisera arkitektur på olika (och ständigt nya) sätt?
  • Hur kan vi förstå de olika roller som arkitektur kan ta i olika samhällen och kulturer, och hur kan vi kommunicera och diskutera detta i olika discipliner och samhällssammanhang?

Arkitektur och kulturs profil i Lunds universitets forskningsportal

Kontakt

Mattias Kärrholm

Ämnesansvarig

mattias.karrholm@abm.lth.se

Medarbetare Arkitektur och kultur

  • Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö. Enhetsföreståndare för Enhet Form, design, kultur.
  • Undervisar i Arkitekturens teori och historia. Har tidigare undervisat i formlära, arkitektur, stadsbyggnad, arkitekturteori m.m.
  • Ämnesmässigt intresserad av estetik (särskilt frågor om smak), arkitekturkvalitet (speciellt i urbana sammanhang) och idéhistoria kopplat till arkitektur- och designområdet.
  • Mats Hultmans Youtubekanal om arkitektur
Mer om Mats Hultman 
Dölj information om Mats Hultman