Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi bedriver forskning, undervisning och samverkan med fokus på samspelet mellan människa och miljö ur individens perspektiv.

Ämnet behandlar hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende påverkar miljön.

Forskningen omfattar relation till både den fysiska och den sociala miljön utifrån olika gruppers behov inklusive barn och äldre.

Miljöpsykologi tar ett helhetsperspektiv på miljön och individen studeras i förhållande till interiörer, stadsrum, landskap och globala miljöförhållanden. Forskningsresultaten har praktisk betydelse för förståelsen av individens roll för att nå många av de globala hållbarhetsmålen.

Miljöpsykologis webbplats

Miljöpsykologis profil i Lunds universitets forskningsportal

Kontakt

Maria Johansson

Ämnesansvarig

maria.johansson@abm.lth.se

Medarbetare Miljöpsykologi