Hoppa till huvudinnehåll

Arkitektur, form och design

Ämnet Arkitektur, form och design fokuserar på själva skapandet av arkitektonisk form där arkitektur förstås som en rumslig materiell praktik vilken genererar sociala, kulturella och ideologiska betydelser.

Vi intresserar oss bland annat för hur arkitektur kan användas som ett redskap för att utmana normer och konventioner inom byggandet eller hur spekulativ design och materiella experiment kan fördjupa arkitektoniskt tänkande och visa på alternativa framtida verkligheter. Centralt för ämnet är att kritiskt förhålla sig till och aktivt utveckla relationen mellan arkitektur som formskapande ämnesdisciplin och arkitektur som professionell praktik.

Ämnet ansvarar för en betydande del av undervisningen på Arkitektprogrammet men vi bedriver också forskning och konstnärligt undersökande projekt inom arkitektur och design. Den utåtriktade verksamheten är en integrerad del av vårt arbete vilket kommer till uttryck i form av utställningar, pedagogiska samarbeten med andra kulturinstitutioner och publicering i icke-akademiska sammanhang. Flera av oss är arkitekter eller konstnärer med en egen praktik vid sidan om akademin.

Arkitektur, form och designs profil i Lunds universitets forskningsportal

Kontakt

David Andréen

Ämnesansvarig

david.andréen@abm.lth.se

Medarbetare Arkitektur, form och design

Marit Lindberg 

Universitetsadjunkt

marit.lindberg@abm.lth.se

Mer om Marit Lindberg 
Dölj information om Marit Lindberg 

Andreea Marcu

Universitetsadjunkt 

andreea.marcu@abm.lth.se
+46 222 74 04

Niklas Nihlén

Universitetsadjunkt

niklas.nihlen@abm.lth.se
+46 222 77 74

Martin Svansjö

Universitetsadjunkt

martin.svansjo@abm.lth.se

Erik Tonning Jensen

Universitetsadjunkt

erik_tonning.jensen@abm.lth.se

Rúni Weihe

Universitetsadjunkt

runi.weihe@abm.lth.se