Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan forskning

Arkitektur och den byggda miljön omfattar praktikbaserade discipliner, vilket ger många möjligheter att utveckla tvärvetenskapliga projekt med akademiska forskare från hela världen samt transdisciplinära projekt med intressenter inom den offentliga och privata sektorn och det civila samhället. I följande stycken finns mer information om våra internationella och tvärvetenskapliga forskningsagendor.

Internationell forskning

Internationalisering är en prioritet för institutionen för arkitektur och byggd miljö, och vi deltar i flera forskningskonsortier, nätverk och projekt med ledande internationella forskare. Vi deltar också i internationella konferenser och formaliserade globala nätverk för att utbyta kunskap och lära av varandra.

Exempel på vad internationella forskningssamarbeten inkluderar:

Transdisciplinär forskning

Under det senaste decenniet har det lagts allt större vikt vid forskningsprojekt som har en positiv inverkan på samhället. Detta innebär tvärvetenskapliga forskningsaktiviteter som engagerar akademiker med intressenter från den offentliga och privata sektorn, den kulturella och kreativa sektorn, icke-statliga organisationer och det civila samhället. Dessa tillämpade aktiviteter är en integrerad del av vårt strategiska uppdrag och ger en direkt väg att påverka samhällsförändringar.

Exempel på vad tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inkluderar:

  • Lek för demokrati (Formdesigncenters webbplats) - konstnärlig forskning om medel och metoder för barn att utöva sina demokratiska rättigheter i stadsbyggnadsprocessen. Ett fyraårigt Formas-projekt med Ängelholms kommun, Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne och Tankesmedjan Movium SLU.
  • TRANS-LEARN: Ekosystem av lärande för urbana hållbarhetsomvandlingar - studie om hur olika förhållningssätt till lärande kan stärka hållbar stadsutveckling. Ett fyraårigt Formas-projekt med Boverket, Göteborgsregionen, IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting, Viable Cities och VINNOVA.
  • Syntax för jämställdhet: Ett verktyg för att uttrycka och implementera jämställdhet och inkludering - en studie för att identifiera och testa mönster i den fysiska miljön som stödjer jämställdhet och inkludering. Ett fyraårigt VINNOVA-projekt med Göteborgs stad, Kalmar stad, Östersunds stad och Göteborgs universitet.
  • CO-HOPE: Collaborative housing in a pandemic era - att förändra bostadspolitiken mot gemenskapsledda kollaborativa bostäder. Ett treårigt JPI Urban Europé-projekt med akademiker, kommuner, designföretag och grupper från det civila samhället.
  • Interaktion Byggnadsrobotik: 3D-printing, adaption och sensorfeedback - forskning som använder robotar och 3D-printing för att förverkliga naturbaserade lösningar inom byggbranschen. Ett tvåårigt Formas-projekt med PEAB AB.
  • Bostäder för fler i det befintliga bostadsbeståndet i Uppsala: Testbädd för delande och minskad ensamhet - implementering av en samskapande process för att främja delat boende i det befintliga bostadsbeståndet Ett fyraårigt VINNOVA-projekt med EttTak, HelaStaden, Uppsala kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Om du är intresserad av att inleda ett forskningssamarbete, vänligen kontakta oss för att identifiera relevanta experter inom ett eller flera av våra ämnesområden. Gemensamma aktiviteter kan omfatta datainsamling och analys, utveckling av byggnadstyper och apparater, processer och experiment, scenariobyggande och prototypframtagning. Vi arbetar för att säkerställa att våra samarbeten är ömsesidigt fördelaktiga för alla parter samtidigt som vi utvecklar och kommunicerar användbar och tillgänglig kunskap som kan tillämpas i ett brett spektrum av sammanhang. Observera att vi inte bedriver forskningssamarbete med privatpersoner.

Kontakt

Om du vill diskutera ett forskningssamarbete, vänligen kontakta docent Per-Johan Dahl per-johan.dahl@abm.lth.se

Sidansvarig: info@abm.lth.se | 2023-09-05