lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

Samverkan vid institutionen för arkitektur och byggd miljö (ABM) utnyttjar kreativ kritisk interaktion med aktörer i omgivande samhälle. Tillsammans med den offentliga och privata sektorn, de kulturella och kreativa branscherna och de icke-statliga organisationerna bygger vi ny kunskap för att föreställa sig gränserna för arkitektur och byggd miljö.

Samarbetet på ABM verkar genom fyra strategiska fokusområden:

  • Delta i den offentliga debatten.
  • Aktivera och främja utbyte av kunskap och information.
  • Förbättra implementeringen av arkitektur som ett kritiskt och kreativt område.
  • Utforska nya kunskapsformationer och konfigurationer inom arkitektur och byggd miljö.

 

Vår forskning och undervisning sker inom ämnesområden och ligger till grund för samverkansarbetet: 

Arkitektur, Form och Design

Arkitektur och Kultur

Boende och bostadsutveckling

Energi och byggnadsdesign 

Miljöpsykologi

Urban design och urbanism 

 

Samverkansansvarig

 

 

Per-Johan Dahl, universitetslektor
per-johan.dahl@abm.lth.se

 

 

Informatör

Helene Sveningsson

helene.sveningsson@abm.lth.se