lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

Samverkan vid institutionen för arkitektur och byggd miljö (ABM) utnyttjar kreativ kritisk interaktion med många aktörer som mobiliserar svar på samtida globala utmaningar.

Vår forskning och undervisning går igenom de sex ämnesområdena Arkitektur, Form och Design, Arkitektur och Kultur, Stadsdesign och Urbanism, Miljöpsykologi, Boende och bostadsutveckling samt Energi och byggnadsdesign – för att utforska framtidsutsikter som är hållbara, pluralistiska, rättvisa och inspirerande.

Dessa tvärvetenskapliga forskningsområden vävs samman för att nära en sammansatt strategi för utformningen av levnadsmiljöer. Insikten att den ökande komplexiteten i stadsbyggande kräver nya former och metoder för samverkan, är vi fast beslutna att formulera och aktivera nya kunskapsområden som svar på samhällets behov, drömmar, krav och önskemål. Arkitektur är ett dynamiskt fält av förfrågningar, en motor för innovation, vårt uppdrag och samverkan med världen.

Tillsammans med den offentliga och privata sektorn, de kulturella och kreativa branscherna och icke-statliga organisationer bygger vi ny kunskap för att föreställa sig gränserna för arkitektur och byggd miljö.

Uppdragsbeskrivning

Samarbetet på ABM verkar genom fyra strategiska fokusområden:

  • Delta i den offentliga debatten.
  • Aktivera och främja utbyte av kunskap och information.
  • Förbättra implementeringen av arkitektur som ett kritiskt och kreativt område.
  • Utforska nya kunskapsformationer och konfigurationer inom arkitektur och byggd miljö.