lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arkitektur och kultur

Vårt arbete fokuserar på arkitektur sett i dess teoretiska, kulturella och historiska sammanhang. Vi fokuserar på effekterna och konsekvenserna av befintliga byggda och obebyggda miljöer.

Detta inkluderar frågor som:

  • Hur utvecklas och förvandlas den byggda miljön?
  • Hur använder och underhåller vi den byggda miljön?
  • Hur kan vi förstå och kontextualisera arkitektur på olika (och ständigt nya) sätt?
  • Hur kan vi förstå de olika roller som arkitektur kan ta i olika samhällen och kulturer, och hur kan vi kommunicera och diskutera detta i olika discipliner och samhällssammanhang?

Ämnesansvarig är Mattias Kärrholm. 

mattias.karrholm@abm.lth.se