lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Boende och bostadsutveckling

Inom ämnesområdet Boende och bostadsutveckling studeras boende och bostadsutveckling i urbana områden och ur ett internationellt perspektiv. Detta innefattar planering, design, produktion, användning och förvaltning samt förhållandet mellan bostaden och dess omgivning från kvarters- till stadsnivå.

Målsättningen är att förstå hur processen som leder till bostäder av god kvalitet och hållbar utveckling kan förbättras, framförallt för låginkomsttagare med tonvikt på utvecklingsländer. Ämnet är tvärvetenskapligt och forskningen är till stor del baserad på fältstudier med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Exempel på pågående forskning; brukarinflytande vid återuppbyggnad efter naturkatastrofer, boende i gemenskap för att öka integration, förhållandet mellan urban design och mikroklimat, hushållsenergi kopplad till människors livsstilar, hållbar urban bostadsutveckling relaterad till socio-kulturella aspekter, utvecklingsprocesser i informella bosättningar, organiserat självbyggeri som ett verktyg för mobilisera resurser och gemenskap, samt energianvändning och termisk komfort i byggnader.

Ämnesansvarig är Erik Johansson. 

erik.johansson@abm.lth.se 

 

 

Länk till ämnesgruppens hemsida (engelsk): 

Housing Development & Management (HDM)