Skip to main content

Who to contact at the Department Office?

 

Katarina Lans. Portrait photo.

Katarina Lans

Head of Administration

 • Member of the institution's management team

 • Departmental economist

 • Personnel responsibility for technical/administrative staff

 • Human resources issues (vacation, sick leave, payment of salaries) 

katarina.lans@abm.lth.se
+46 46 222 92 52
+46 70 222 34 70

Jonas Brasjö Albin. Portrait photo..

Jonas Brasjö Albin

IT technician

 • Support PC/Mac

 • Computers/service mobiles/subscriptions

 • LUCAT catalogue manager

 • Purchasing coordinator

jonas.brasjo_albin@abm.lth.se
+46 46 222 72 82
+46 70 225 86 64 

Dummybild.

Magnus Fischer

Economist

 • Applications, research budget and project accounting

 • General economic issues

magnus.fischer@abm.lth.se
+46 46 222 73 45

Dummy. Illustration.

Elsa Carlström 

Department administrator (part time)

 • Registration in Primula 

 • Diary, archive

elsa.carlstrom@abm.lth.se 
+46 46 222 05 05

Dummybild.

Stefanie Müller 

Department administrator (part time)

 • Reviewing travel expenses

 • Intermittent employment 

 • Diary, archive

 • Human resources issues (vacation, sick leave, payment of salaries) 

stefanie.muller@abm.lth.se
+46 46 222 16 68

Göran Nilsson. Portrait photo.

Göran Nilsson

Caretaker

 • Premises

 • LU card

 • AV equipment

 • Swish (card payments)

goran.nilsson@abm.lth.se
+46 46 222 73 28
+46 73 866 15 79

Helene Sveningsson. Portrait photo.

Helene Sveningsson

Information officer

 • Web administrator

 • Exhibition/Event Coordinator

 • Graphic production

 • Internal and external information

 • Urban Arena, information officer

 • Travel coordinator 

helene.sveningsson@abm.lth.se 
+46 46 222 48 08
+46 72 543 07 53 

Juvicsa Vela. Portrait photo.

Juvicsa Vela

Education administrator for undergraduate and postgraduate programmes

 • LADOK, Canvas

 • Degree projects

 • Student insurance

juvicsa.vela@abm.lth.se
+46 46 222 76 10
+46 73 867 84 28

Vart vänder jag mig på kansliet?

 

Katarina Lans. Porträttfoto.

Katarina Lans

Administrativ chef

 • Ingår i institutionens ledningsgrupp
 • Institutionsekonom 
 • Personalansvar för teknisk/administrativ personal 

katarina.lans@abm.lth.se
+46 46 222 92 52
+46 70 222 34 70

Jonas Brasjö Albin. Porträttfoto.

Jonas Brasjö Albin

IT-tekniker

 • Support PC/Mac 
 • Datorer/tjänstemobil/abonnemang
 • LUCAT katalogansvarig 
 • Inköpssamordnare 

jonas.brasjo_albin@abm.lth.se
+46 46 222 72 82
+46 70 225 86 64 

Rifa Maliqi. Porträttfoto.

Rifa Maliqi

Personaladministratör

 • Rekrytering, introduktion av nyanställda 
 • Lönerapportering, arvode 
 • Anställningsförmåner 
 • Ledigheter, sjukskrivningar 

rifa.maliqi@abm.lth.se
+46 46 222 05 05
+46 72 733 90 32

Helene Sveningsson. Porträttfoto.

Helene Sveningsson

Informatör

 • Webbadministratör
 • Koordinator utställningar/evenemang
 • Grafisk produktion
 • Intern och extern information
 • Resesamordnare för studieresor, gästlärare 

helene.sveningsson@abm.lth.se 
+46 46 222 48 08
+46 79 063 33 21

Göran Nilsson. Porträttfoto.

Göran Nilsson

Vaktmästare

 • Lokaler
 • LU-kort
 • AV-utrustning
 • Swish (kortbetalningar)

goran.nilsson@abm.lth.se
+46 46 222 73 28
+46 73 866 15 79

Juvicsa Vela. Porträttfoto.

Juvicsa Vela

Utbildningsadministratör för grundutbildning & forskarutbildning

 • LADOK
 • Examensarbeten 
 • Studentförsäkringar 

juvicsa.vela@abm.lth.se
+46 46 222 76 10
+46 73 867 84 28

Magnus Fischer

Ekonom

 • Ansökningar, forskningsbudget och projektredovisning
 • Allmänna ekonomiska frågor

magnus.fischer@abm.lth.se
+46 46 222 73 45