lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning – AAHF40

På arkitektutbildningen är det möjligt att efter tredje året genomföra en termins yrkespraktik. Kursen heter AAHF40 - Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning och är på 30 hp, uppdelat på delproven praktik 24 hp och uppsatsdel 6 hp.

Kursen är valfri och genomförs efter tredje året men före examensarbetets påbörjande. Praktikdelen kan göras som avlönat arbete eller finansierad av stipendier eller studiemedel.

Kursen har förkunskapskrav. Minst 173 hp från programmets obligatoriska och alternativobligatoriska kurser ska vara godkända.

För kursregistrering krävs ett undertecknat avtal mellan Institutionen för arkitektur och byggd miljö (kursansvarig lärare), den valda arbetsplatsen (handledare eller chef) och studenten. Detta förfarande ersätter val i den så kallade Studentportalen. Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand. Följ länken nedan för fler anvisningar.

Praktikdelen ska omfatta minst 16 veckors relevant arbete på en arbetsplats i Sverige eller utomlands (den kan också göras på flera arbetsplatser). Det kan vara exempelvis arkitektkontor, plankontor eller byggarbetsplats. Studenten ska ha en handledare på arbetsplatsen. För att examineras i kursen ska studenten också presentera en skriftlig, reflekterande uppsats vid ett seminarium som anordnas av kursansvarig lärare.

Uppsatsen (seminarierapporten) ska omfatta 15–20 sidor och i den ska studenten reflektera över aspekter som hur arbetsplatsen fungerar och vad studenten har gjort, kunskapsmässig förberedelsenivå, uppfattade skillnader mellan utbildning och profession, förväntningar på praktiken, handledning, samverkan med medarbetare, beställare och omgivande samhälle, utrymme för att verka för god arkitektur, datorvana, övriga kunskaper m.m. På seminariet behandlas också skillnader mellan utbildning och profession. Följ länken nedan för särskilda instruktioner för uppsatsen.

Kontakta gärna kursansvarig lärare, universitetslektor Tomas Tägil om du har särskilda frågor.

Tomas.Tagil@arkitektur.lth.se 

Anvisningar, avtal och övrig information går att ladda ner från länkarna nedan.

Länk till kursplanen

Anvisningar, avtal och övrig information går att ladda ner från länkarna längst ned på sidan. 

Kommande tillfällen för seminarier:

Januari: 17 januari med ev. fördubbling 20 januari eller 25 januari 2023

Juni: 8 juni med ev. fördubbling 12 juni 2023

Augusti: 22 aug med ev. fördubbling 25 aug 2023

Anvisningar, avtal, projektplan och instruktioner för uppsatsen 

Länk till anvisningar för anmälan och genomförande (230222)

Länk till Avtal och Projektplan svenska (uppdaterad 230111)

Link to Contract and Project plan in English (uppdaterad 230111)

Instruktioner om uppsatsen (uppdaterad 210210)