Skip to main content

Supervisors 2024

Building design / Byggnadsgestaltning

 • René Andersson
 • Teresa Arana Aristi 
 • Nina Aronsen
 • Per-Johan Dahl
 • Mats Hultman
 • Monika Jonson
 • Gediminas Kirdeikis
 • Jesper Magnusson
 • Andreea Marcu
 • Jesús Mateo
 • Pimkamol Mattsson
 • Andreas Olsson
 • Paulina Prieto de la Fuente
 • Maria Rasmussen
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Martin Svansjö
 • Erik Tonning-Jensen
 • Tomas Tägil

Urban design & planning / Urban gestaltning & planering

 • Teresa Arana Aristi 
 • Per-Johan Dahl
 • Mats Hultman
 • Monika Jonson
 • Andrew Karvonen
 • Mattias Kärrholm
 • Laura Liuke
 • Jesper Magnusson
 • Andreea Marcu
 • Jesús Mateo
 • Andreas Olsson
 • Paulina Prieto de la Fuente
 • Maria Rasmussen
 • Gunnar Sandin
 • Ida Sandström
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Tomas Tägil

Artistic research / Konstnärlig undersökning

 • René Andersson
 • David Andreen
 • Nina Aronsen
 • Per-Johan Dahl
 • Monika Jonson
 • Sandra Kopljar
 • Mattias Kärrholm
 • Jesper Magnusson
 • Jesús Mateo
 • Pablo Miranda Carranza
 • Niklas Nihlén
 • Paulina Prieto de la Fuente
 • Gunnar Sandin
 • Ida Sandström
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Martin Svansjö
 • Erik Tonning-Jensen

Specific sustainability perspectives / Specifika hållbarhetsperspektiv

 • David Andreen
 • Teresa Arana Aristi 
 • Laura Liuke
 • Pimkamol Mattsson (med fokus på samspelet mellan miljö- och social hållbarhet)
 • Andreas Olsson
 • Lars-Henrik Ståhl

Urban development / Stadsutveckling

 • Teresa Arana Aristi 
 • Per-Johan Dahl
 • Mats Hultman
 • Monika Jonson
 • Andrew Karvonen
 • Mattias Kärrholm
 • Laura Liuke
 • Jesper Magnusson
 • Andreea Marcu
 • Jesús Mateo
 • Andreas Olsson (hur arkitektur/ stadsgestaltning påverkar/ verkar i landskapet)
 • Paulina Prieto de la Fuente
 • Gunnar Sandin
 • Ida Sandström
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Martin Svansjö

Architecture Theory / Arkitekturteor

 • Per-Johan Dahl
 • Mats Hultman
 • Sandra Kopljar
 • Mattias Kärrholm
 • Pablo Miranda Carranza
 • Paulina Prieto de la Fuente
 • Gunnar Sandin
 • Ida Sandström
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Martin Svansjö

Cultural historical environments / Kulturhistoriska miljöer

 • Mats Hultman
 • Jesús Mateo
 • Ingela Pålsson Skarin
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Martin Svansjö
 • Tomas Tägil
 • Anna Wahlöö

Social issues / Sociala frågor

 • Andrew Karvonen
 • Mattias Kärrholm
 • Laura Liuke
 • Jesper Magnusson
 • Pimkamol Mattsson
 • Maria Rasmussen
 • Gunnar Sandin
 • Ida Sandström
 • Lars-Henrik Ståhl

Building Technology Building transformation / Byggnadsteknik Byggnadstransformation

 • René Andersson
 • David Andreen
 • Per-Johan Dahl
 • Gediminas Kirdeikis
 • Jesper Magnusson
 • Andreea Marcu
 • Jesús Mateo
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Tomas Tägil
 • Anna Wahlöö
 • Niklas Nihlén
 • Ingela Pålsson Skarin
 • Lars-Henrik Ståhl

Housing and residential architecture / Bostäder och bostadsarkitektur

 • Monika Jonson
 • Gediminas Kirdeikis
 • Laura Liuke
 • Andreea Marcu
 • Jesús Mateo
 • Pimkamol Mattsson
 • Maria Rasmussen
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Tomas Tägil

Housing, housing development and construction in developing countries / Boende, bostadsutveckling och byggande i utvecklingsländer

 • David Andreen
 • Gediminas Kirdeikis
 • Laura Liuke
 • Jesús Mateo
 • Pimkamol Mattsson
 • Maria Rasmussen
 • Lars-Henrik Ståhl

Digital design / Digital gestaltning

 • David Andreen
 • Gediminas Kirdeikis
 • Pablo Miranda Carranza

Furniture and interior / Möbler och interiörer

 • Niklas Nihlén
 • Anna Wahlöö
Page Manager: info@abm.lth.se | 2024-05-03