lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vi medverkar på på Bostadsdagen på FormDesign Center 4 februari.

2020-01-28

Fem av institutionens forskare håller föredrag på Centrum för Boendets Arkitekturs Bostadsdag den 4 februari på Form/Design Center.

Mattias Kärrholm, Per-Johan Dahl, Ivette Arroyo, Erik Johansson och Iason Bournas från institutionen för arkitektur och byggd miljö finns bland de medverkande i Malmö.

Läs mer i programmet för CBA Bostadsdag på FormDesign Center.