lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om den offentliga bastun som agent snarare än som objekt.

2020-11-09

Svettekörka – den offentliga bastun i Frihamnen, Göteborg (Foto: Goteborg.com)

 

I denna artikel i den internationella tidskriften Ardeth använder lektor Per-Johan Dahl den offentliga bastun i Frihamnen, en postindustriell hamnplats i Göteborg, som ett studieobjekt för att diskutera det arkitektoniska monumentet i den så kallade antropocena epoken. Artikeln är skriven på engelska.

"Agency in the sauna: The Architectural Monument in the Era of the Anthropocene." Ardeth 6 (2020)