lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Disputation Laleh Foroughanfar fredagen den 2 september kl. 13

2022-08-29

DISPUTATION för avläggande av doktorsexamen 180 HP vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö

 

Laleh Foroughanfar

The Street of Associations - Migration and the Infrastructural (Re)production of Norra Grängesbergsgatan, Malmö

Avhandlingen hålls tillgänglig på institutionen.

Information finns även på:

http://www.lth.se/forskning/ http://portal.research.lu.se/portal/sv/

http://www.lth.se/forskning/publikationer/

Disputationen äger rum fredagen den 2 september 2022, kl. 13:00 i hörsal A:C, A-huset, Sölvegatan 24, Lunds Tekniska högskola LTH, Lund. Fakultetens opponent är professor Michele Lancione, Italien.