lu.se

Denna sida på svenska This page in English

50-årsjubileum med Öppet Hus lördagen den 4 oktober kl. 15-18

2014-09-22

Hösten 1964 utnämndes Carl-Axel Acking, Bo Adamson, Carin Boalt och Sten Samuelson till professor vid nybildade Arkitektursektionen i Lund. 

De fick i uppdrag att starta Sveriges tredje arkitektutbildning och att bygga upp forskningen. Man lyckades mycket bra, och femtio år senare har flera tusen arkitekter utexaminerats och ett hundratal studenter har avlagt internationell mastersexamina. 

Inom forskning och forskarutbildning har man byggt ny kunskap och ett hundratal examina har avlagts varav de flesta på doktorsnivå. 

Detta jubileum vill vi fira med Öppet Hus lördagen den 4 oktober kl. 15-18. Vi bjuder på föreläsningar, utställningar, filmer, experiment och workshops. Kanelbullar och kaffe/te. Hjärtligt välkommen! 

För information se vår hemsida: www.arkitektur50.lth.se