lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

 

Arkitektur, form och design bildar bas för forskartjänst 

Region Skåne och Lunds universitet vill stärka och sprida kunskap om hållbara städer och samhällen. Per-Johan Dahls uppdrag är att stärka och utveckla samverkan inom arkitektur, form och design.

Per-Johan Dahl tillträdde i augusti ett samverkanslektorat på Institutionen för Arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola (LTH), Lunds universitet. Lektoratet är samfinansierat av LTH och Region Skåne som delfinansierar tjänsten under tre år.

För att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv ser Region Skåne att samarbetet mellan bransch, akademi, kommuner och olika mötesplatser behöver stärkas.

Samverkansuppdraget innebär utveckling och samverkan inom forskningsområdet arkitektur, form och design I uppdraget ingår att kartlägga och utveckla institutionens nätverk såväl inom som utanför akademin, samt att ta en aktiv roll i uppbyggandet av en regional plattform för utvecklings- och forskningsarbete inom verksamhetsområdet.

Läs mer på Region Skånes hemsida!  3 oktober 2018

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Prefekt vid institutionen för arkitektur och byggd miljö 

Catharina Sternudd 

046-222 15 35 

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se 

Informatör 

Helene Sveningsson 

046-222 72 82 

Helene.Sveningsson@abm.lth.se