lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

Samverkan med omgivande samhälle är den tredje uppgiften för högskolor och universitet, utbildning och forskning är två andra.

Vid institutionen pågår samarbeten med region, kommuner och bransch, samverkan sker också genom de utställningar, konferenser och symposier som erbjuds allmänheten varje år.

Här presenteras kort ett urval från de senaste åren 2017–2019 och vårt jubileum 2014. 

Om du har frågor kring våra projekt – kontakta gärna kommunikatör Anders Örtegren. 

Telefon 046-222 72 82 eller via e-post anders.ortegren@abm.lth.se

OBS! SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD (uppdaterad sida kommer inom kort)

Sidansvarig: