lu.se

Aktuellt

2020-06-30

LEDIG TJÄNST: PROFESSOR I STADSBYGGNAD MED INRIKTNING MOT HÅLLBAR UTVECKLING

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som professor i stadsbyggnad, med inriktning mot hållbar utveckling med placering tills vidare vid institutionen för arkitektur och byggd miljö. Sök tjänsten senast...[läs mer]

2020-06-26

IMPORTANT INFORMATION REGARDING TEACHING IN THE AUTUMN SEMESTER OF 2020

During the autumn semester of 2020, the teaching provided by the department of architecture and built environment will be adapted to the guidelines regarding the ongoing Covid-19 pandemic. The teaching will take place as a...[läs mer]

2020-06-26

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE UNDERVISNINGEN UNDER HÖSTTERMINEN 2020

Under höstterminen 2020 kommer den undervisning som ges av institutionen för arkitektur och byggd miljö att anpassas efter de riktlinjer som finns med anledning av den pågående Covid-19-pandemin. Undervisningen kommer att ske som...[läs mer]