lu.se

nyheter

2017-02-27

Disputation filosofie doktorsexamen Anna Wahlöö 17 mars kl. 10.15

Att göra en klassiker  En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext  Disputation för avläggande av filosofie doktorsexamen i ämnet Byggande och arkitektur kommer att hållas i hörsal A:B,...[läs mer]

2016-11-18

Disputation Sandra Kopljar 19 december kl. 13:15 - välkommen!

Avhandlingens omfattning: 180 högskolepoäng.  Måndagen den 19 december 2016, kl 13:15.  Fullskalelabbet, Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund  Info Välkommen! [läs mer]