lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

SAMVERKANSPROJEKT 

Med samverkansprojekt avses projekt, seminarier, konferenser och utställningar som vänder sig till allmänheten och är offentliga. Det kan handla om projekt och sammanhang då vi samarbetar med kommuner och omgivande samhälle. Ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra verksamheten och ett led i rekrytering av såväl studenter som lärare och personal. 

 

 

 PROGRAMME FOR URBAN ARCHITECTURE CONFERENCE SEPTEMBER 2018 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Informatör, utställningskoordinator 

Helene Sveningsson 

046-222 72 82 

Helene.Sveningsson@abm.lth.se