lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE UNDERVISNINGEN UNDER HÖSTTERMINEN 2020

2020-06-26

Under höstterminen 2020 kommer den undervisning som ges av institutionen för arkitektur och byggd miljö att anpassas efter de riktlinjer som finns med anledning av den pågående Covid-19-pandemin. Undervisningen kommer att ske som en blandning av distansundervisning och undervisning på campus. Detta betyder att alla studenter måste vara närvarande i Lund för att kunna delta i de undervisningsmoment som sker på plats.

Studieresor till utlandet kommer inte att genomföras av institutionen under höstterminen 2020. Undantag är resor till Själland och Bornholm, om detta är förenligt med svenska och danska resebestämmelser. Studieresor, studiebesök och exkursioner inom Sverige kommer att genomföras om detta är möjligt i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. 

Kursansvariga kommer att kommunicera mer detaljerad information om hur undervisningen utformas i respektive kurs, samt hur och var pålitlig detaljinformation om kursens upplägg finns (exempelvis Time Edit, Canvas, kurswebbar osv.).