lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samtal om den skapande människan, relationen till material och 3D-printing.

2020-10-05

Finissagesamtal med Ingar Brinck, professor Teoretisk filosofi Lunds universitet, Polymorf arkitekter och Per-Johan Dahl, lektor i arkitektur vid LTH, om den skapande människan, relationen till material, 3D-printing och arbetsprocesser på Spark i Malmö.

Länk till det filmade samtalet på Spark i Malmö (Youtube)

Spark är en samverkansplattform för arkitektur och konst i Malmö.