lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om territorium som ett levande fenomen – och territorialitet som en aktiv och ständigt omformande kraft.

2020-11-09

Animated lands – detalj från bokens omslag.

 

I boken "Animated lands" fokuserar Andrea Mubi Brighenti och Mattias Kärrholm på territorium som ett levande fenomen - och territorialitet som en aktiv och ständigt omformande kraft. De utforskar komplexiteten i territoriell produktion genom en serie parallella undersökningar av grundläggande territoriella teman, som rytm, synkronisering, melodi, morfogenes och animism. 

Begreppet territorium grävs ut genom fallstudier, inklusive analys av urbana lekplatser, hemmaframställning, omvandling av stadsmurar och stabilisering av märkliga byggnadstyper som husmuseet. Dessa empiriska exempel spänner över städer som Ahmedabad, Amsterdam, London och Rom.

Animated Lands ger en bred introduktion till vad en teori om territorier kan vara och hur det kan hjälpa till att främja socio-rumsliga studier.

Om boken "Animated lands: studies in territoriology" på förlagets webbplats