lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny prefekt vid institutionen från 1 mars New head at department from 1 March

2017-03-01

Catharina Sternudd har från den 1 mars utsetts till ny prefekt vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö. Catharina Sternudd tog sin arkitektexamen 1995, arbetade som arkitekt och återkom 2001 för att påbörja sin forskarutbildning. Sedan doktorsexamen 2007 har Catharina arbetat vid institutionen med grundutbildning, inom masterprogrammet SUDes, Sustainable Urban Design, samt ägnat sig åt egen forskning. Catharina uppnådde under 2012 den pedagogiska kompetensnivån Excellent Teaching Practitioner (ETP).

Catharina Sternudd is from March 1 appointed new head at department of architecture and built environment. Catharina Sternudd received her architectural degree in 1995, worked as an architect and returned 2001 to begin her PhD studies. In 2007 she made her PhD and has since then worked at the department with undergraduate, master program Sustainable Urban Design and with her own research projects. Achieved in 2012, at Faculty of Engineering LTH, educational level of skills Excellent Teaching Practitioner (ETP).

 

Johnny Åstrand har fått förnyat mandat som biträdande och ställföreträdande prefekt vid institutionen för arkitektur och byggd miljö för perioden 1 mars 2017 till 31 december 2019. Johnny tog arkitektexamen 1981 och arbetade några år som privatpraktiserande arkitekt. Han rekryterades 1988 som föreståndare för Lunds Centrum för Habitat Studier, numera avdelningen för boende och bostadsutveckling. Under sina 29  år som avdelningsföreståndare har han bl. a genom uppdragsutbildning ansvarat för vidareutbildning av mer än 8 000 arkitekter och planerare från Afrika, Asien och Latinamerika. Han är också husprefekt för A-huset.

 

Johnny Åstrand has received a renewed mandate as deputy head of the Department of Architecture and built environment for the period March 1, 2017 to December 31, 2019. Johnny took his architectural degree in 1981 and worked several years as a privately practicing architect. He was recruited in 1988 as director of the Lund Centre for Habitat Studies, now the division of Housing Development & Management. During his 29 years as division director, he has among other things been responsible for the training of more than 8000 architects and planners from Africa, Asia and Latin America through commissioned education. He is also manager of the A-building.


Sidansvarig: