lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lund Architecture Symposium LAS

Vad är LAS?

LAS är ett uppmärksammande av internationellt kunskapsutbyte och -utveckling, där disciplin och profession ges möjlighet att mötas för att tillsammans utröna och debattera metoder och förhållningssätt för lärande och handling inom samtida och framtida samhällsbyggande. Genom att mobilisera internationell spjutspetskompetens inom utvalda ämnesområden blir LAS ett forum för akademisk excellens.

Lund Architecture Symposium 9 March 2022!

 

 

(Re)activating architectures

 

The 2022 edition of Lund Architecture Symposium (LAS22) will engage in (re)activating architectures.

During recent years, architecture has frequently been used to communicate the ramifications of contemporary life and culture. Rarer is the communication of architecture’s role within these ramifications. Responding to this dilemma, this symposium will explore architecture that takes a much more active position within the urgency of societal restructuring, reimagining space and form beyond the norms that dictate them. The symposium will unfold different instances and aspects of intervention where (re)activating architectures claim a generative stance within the multiplicity of forces that usher the contemporary condition.

 

Lund, October 2021 

Per-Johan Dahl

Associate Professor, Ph.D. in Architecture, SAR/MSA, AIA, HKIA

Department of Architecture and Built Environment
Lund University