lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Gestaltningsprocess och prototyp på Stadsbiblioteket i Lund oktober 2016

Tema för årets kurs i Gestaltningsprocess och prototyp var Kafémöbler. 

Arkitekter är medskapare till städer, platser, hus, rum och ting – och trots spännvidden, från stort till smått,

slutar en arkitekts arbete ofta i ett tidigt skede. Andra tar över. 

 

Detta projekt ger arkitektstudenter i andra årskurs en chans att studera och uppfylla ritningens syfte: att

realisera det ritade. Studenter får under några veckor möjlighet att följa en idé, från skiss till relativt

färdigt resultat, genom eget arbete i verkstad.

 

Tema för detta år är Kafémöbler.  

Kaféet blev under 1900-talet en given samlingsplats för olika grupper och händelser.  I ett urbant sammanhang utgör kaféeten  unik position mellan den privata och den offentliga sfären. Studenterna har analyserat kaféer utifrån karaktär, trivsel, möbler och hur det fungerar socialt. De har sedan valt en redan befintlig möbel, till exempel en stol från barndomshemmet, någonting kvarlämnat eller ett loppisfynd. Möblerna har arbetats om och visas i Martas Café på Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri Kyrkogata 6.

Utställningen invigdes med föreläsning av vår gästpedagog Stefano Santillifrån UK, Brighton. Utställningen pågick

t o m söndagen den 23 oktober och blev välbesökt. 

 

Öppettider på Stadsbiblioteket är: måndag 10-20, tisdag 10-20, onsdag 10-20, torsdag 10-20, fredag 10-19,

lördag 11-16, söndag 11-16. 

 

Lärarteam vid Arkitektskolan, LTH, Lunds universitet 

Marit Lindberg, Andreea Marcu, Käbi Noodapera Ramel, Stefano Santilli, Lars-Henrik Ståhl, Malin Svensson