lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stockholms Möbelmässa 2016-2021

Arkitektskolan vid Lunds universitet har en lång tradition av att medverka vid den årliga möbelmässan i Stockholm.

Ansvarig lärare arkitekt Abelardo Gonzalez var den förste att skapa förutsättningarna för skolans deltagande. På den tiden var det "fantasiprojektet" som medverkade och projektet övergick i kursen Gestaltningsprocess och prototyp. 

Kursen ges för årskurs 2 i arkitektprogrammet och inleder höstterminen. I oktober månad arrangeras utställningen på den egna skolan.

 

GESTALTNINGSPROCESS OCH PROTOTYP 

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till att arbeta experimentellt med möbler i en arkitektonisk och rumslig kontext. Kursen syftar till att träna en kreativ process där varje student kan finna sin egen väg till kreativ formgivning, samtidigt som genomförandet i full skala av en möbelprototyp ska träna förmågan att materiellt och tekniskt genomföra de egna idéerna för att utveckla en förståelse för tektonik.

Kursens tar sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande arbete. Med hjälp av kreativa övningar, experiment, analys och bearbetningar av givna förutsättningar, formuleras en rumslig kontext. Denna fungerar som utgångspunkt för en estetiskt driven kreativ och experimentell designprocess som resulterar i en möbelprototyp i full skala. Genom att arbeta i begränsad storlek ges studenterna möjlighet att genomföra en idé från skiss till realisering.

Ansvarig lärare är Lars-Henrik Ståhl, i samarbete med Marit Lindberg. 

 

UTSTÄLLNINGSDESIGN 

Det praktiska arbetet i skolans verkstäder övergår därefter till planering inför utställningen i Stockholm, detta arbete sker inom kursen Utställningsdesign.  Hur vill man exponera? Bygga monter? Utställningskatalog skall produceras. Planering för transport och uppbyggnad på plats i Stockholm, bemanning av monter, nedpackning och förberedelser för transport åter till Lund. 

Ansvarig lärare är idag Marit Lindberg med stöd av utställningskoordinator Helene Sveningsson. 

Att kunna skapa utställningar och presentationer är en viktig del av en arkitekts arbete. Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för alla förekommande moment i uppbyggnaden av utställningar. Särskild vikt läggs vid att utveckla utställningens koncept och skapa kunskap om hur den kommunicerar med publiken visuellt, rumsligt och konceptuellt.

 

Stockholm Furniture & Light Fair är ett viktigt sammanhang att medverka vid för Arkitektskolan vid Lunds universitet. 

Vår medverkan kopplas till Greenhouse där unga designer och designskolor samsas om platsen. 

Länk till Greenhouse: https://www.greenhousedesign.se/design-school/design-school-main-page

Läs mer om nästa års upplägg (2022) som redan är på plats. 

Länk till sida Stockholm Furniture & Light Fair: https://www.stockholmfurniturelightfair.se/?sc_lang=sv-se

 

 

 

 

 

 

Möt morgondagens designstjärnor i Greenhouse där designskolor och unga, oetablerade designer från världens alla hörn visar upp sina alster och möter framtida samarbetspartners, producenter och press.

Greenhouse värdeord är: nyfikenhet, innovation och hållbarhet.

Vår skola finns på plats i den digitala utställningen med material från kursen Gestaltningsprocess och prototyp, obligatorisk för årskurs två i Arkitektprogrammet.