lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensutställningar på Form Design Center, Malmö

 

Arkitektskolan har i många år medverkat vid examensutställningarna på Form Design Center i Malmö. 

Nytt för 2022 är att vi istället är med på Southern Sweden Design Days 19/5 - 22/5

https://southernswedendesigndays.com/sv

 

 

Närhet + Avstånd = Arkitektur

Arkitektur handlar i första hand om kvaliteterna i och på de vardagliga rum där våra liv utspelar sig. Denna utställning ger exempel på hur man kan arbeta med olika aspekter av närhet i projekt från Arkitektskolan, Lunds universitet. Här får studenterna möjlighet att utforska, utveckla och gestalta hållbara rumsliga sammanhang för mänskligt liv; rum och platser som syftar till att skapa kreativa och inspirerande förutsättningar för alla – lokalt såväl som globalt.

Information om Arkitektskolans bidrag hittar du på denna sida: https://southernswedendesigndays.com/sv/event/narhet-avstand-arkitektur

Inom kort presenterar vi medverkande studentprojekt. 

Utställningskoordinator är Helene Sveningsson 

helene.sveningsson@abm.lth.se