lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Energi och byggnadsdesign

Vår forskning fokuserar på teknisk design av energieffektiva och miljömässigt hållbara byggnader och stadsområden, mot hög termisk och visuell komfort.

Gruppen består av ingenjörer och arkitekter där tvärvetenskaplig forskningsexpertis krävs för att stödja tekniskt och arkitektoniskt välfungerande och estetiskt tilltalande lösningar.

Gruppen genomför tillämpad forskning. Forskningsmetoderna är både kvantitativa och kvalitativa, där simuleringar, undersökningar och laboratoriemätningar är de viktigaste metoderna.

Ämnesansvarig är Ricardo Bernardo. 

ricardo.bernardo@ebd.lth.se 

 

 

Länk till ämnesgruppens hemsida (engelsk): 

Energy and Building Design