lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av medarbetarna i ämnesgruppen

 

 

Ivette Arroyo, projektkoordinator 

ivette.arroyo@abm.lth.se

Telefon: +46 222 97 36 

Länk till presentation på forskningsportal Lunds universitet: 

https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/ivette-arroyo

 

 

 

Erik Johansson, universitetslektor

erik.johansson@abm.lth.se

Telefon: +46 222 42 63

Mobiltelefon: +46 70 373 77 37 

Länk till presentation på forskningsportal Lunds universitet: 

https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/erik-johansson

 

 

 

 

Laura Liuke, universitetsadjunkt

laura.liuke@abm.lth.se

Telefon: +46 222 48 84

Mobiltelefon: +46 72 142 03 01

Länk till presentation på forskningsportal Lunds universitet: 

https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/laura-liuke

 

 

 

 

Maria Rasmussen, universitetsadjunkt

maria.rasmussen@abm.lth.se 

Telefon: +46 222 44 69 

 

 

 

 

Sofia Thorsson, gästprofessor  

sofia.thorsson@abm.lth.se

Länk till presentation på forskningsportal Lunds universitet: 

https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/sofia-thorsson

 

 

 

 

Johnny Åstrand, universitetsadjunkt   

johnny.astrand@abm.lth.se

Telefon: +46 222 92 44

Mobiltelefon: +46 70 663 67 72