lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om ABM

 

Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver undervisning och forskning om gestaltning, planering och produktion av byggda miljöer. Verksamheten bedrivs med såväl konstnärliga som teoretiska metoder och omfattar inriktningar från arkitekturens teorier och historiska utveckling till betydelsen av grönska i stadsmiljö, energieffektivt byggande och boendets problemställningar.

Institutionen ansvarar för huvuddelen av undervisningen inom Arkitektskolan med det femåriga Arkitektprogrammet och internationella masterprogram i Arkitektur samt Hållbar stadsgestaltning (Sustainable Urban Design, SUDes). Institutionen har också ett masterprogram i Energi- och miljöeffektiva byggnader vid Campus Helsingborg. Institutionen ger också undervisning vid Industridesignskolan, högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik med arkitektur vid Campus Helsingborg och i flera fristående kurser.

Institutionsledning: 

Prefekt Catharina Sternudd 
Catharina Sternudd@arkitektur.lth.se 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Mattias Kärrholm 
Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se 

Biträdande prefekt Ricardo Bernardo
Ricardo.Bernardo@ebd.lth.se 

Administrativ chef Katarina Lans 
Katarina.Lans@abm.lth.se 
Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet. 

 

Nytt för vår organisation (vår/höst 2021) 

Enhetsföreståndare: 

Enhetsföreståndare med med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för institutionens tre enheter. Enhetsföreståndare utses för en period på tre år med början 1 juli 2021. 

 

Stad, boende, miljö: Enhetsföreståndare Lars-Henrik Ståhl

Lars-Henrik.Stahl@arkitektur.lth.se

Ämnesgrupper: 

Boende och bostadsutveckling

Miljöpsykologi

Urban design och urbanism 

 

Form, design, kultur: Enhetsföreståndare Mats Hultman 

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

Ämnesgrupper:

Arkitektur, form och design

Arkitektur och kultur 

 

Enhet Energi och byggnadsdesign: Enhetsföreståndare Ricardo Bernardo

Ricardo.Bernardo@ebd.lth.se

Ämnesgrupp: Energi och byggnadsdesign 

 

Ämnesgrupper: 

Institutionen omfattar ämnesgrupperna Arkitektur, form och design, Arkitektur och kultur, Boende och bostadsutveckling, Energi- och byggnadsdesign, Miljöpsykologi och Urban design och urbanism.

Beskrivning av ämnesgrupperna hittar du i menyn.

Sammankallande för ämnesrådet är Mattias Kärrholm.