lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om ABM

Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver undervisning och forskning om gestaltning, planering och produktion av byggda miljöer. Verksamheten bedrivs med såväl konstnärliga som teoretiska metoder och omfattar inriktningar från arkitekturens teorier och historiska utveckling till betydelsen av grönska i stadsmiljö, energieffektivt byggande och boendets problemställningar.

Institutionen ansvarar för huvuddelen av undervisningen inom Arkitektskolan med det femåriga Arkitektprogrammet och internationella masterprogram i Arkitektur samt Hållbar stadsgestaltning (Sustainable Urban Design, SUDes). Institutionen har också ett masterprogram i Energi- och miljöeffektiva byggnader vid Campus Helsingborg. Institutionen ger också undervisning vid Industridesignskolan, högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik med arkitektur vid Campus Helsingborg och i flera fristående kurser.

Institutionen omfattar ämnesgrupperna Arkitektur, form och design, Arkitektur och kultur, Boende och bostadsutveckling, Energi- och byggnadsdesign, Miljöpsykologi och Urban design och urbanism.

Institutionsledning: 

Prefekt Catharina Sternudd 
Catharina Sternudd@arkitektur.lth.se 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Mattias Kärrholm 
Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se 

Biträdande prefekt Ricardo Bernardo
Ricardo.Bernardo@ebd.lth.se 

Administrativ chef Katarina Lans 
Katarina.Lans@abm.lth.se 
Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet.