lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om ABM

Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver undervisning och forskning om gestaltning, planering och produktion av byggda miljöer. Innehållsmässigt spänner institutionen över ett brett fält som sorteras under de fem ämnena arkitektur, form och design; arkitektur och kultur; boende och bostadsutveckling; miljöpsykologi samt urban design och urbanism. Institutionen medverkar i drygt hundra kurser på grundutbildnings- och forskarnivå, och ansvarar för ger huvuddelen av undervisningen inom Arkitektskolan med det femåriga Arkitektprogrammet samt tre internationella masterprogram: Architecture, Digital Architecture and Emergent Futures och SUDes, Sustainable Urban Design. Institutionen ger också undervisning vid Industridesignskolan, samt vid Campus Helsingborg och har flera fristående kurser.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö omsätter c.a 90 Mkr/år och sysselsätter c.a 70 personer – lärare, forskare, teknisk/administrativ personal och doktorander, samt utöver dessa korttidsanställd personal. Den teknisk/administrativa personalen på sju anställda utgör institutionens gemensamma kansli för verksamhetsstöd.

Institutionsledning

Prefekt Per-Johan Dahl 
Per-Johan.Dahl@abm.lth.se 

Ställföreträdande prefekt Erik Johansson
Erik.Johansson@abm.lth.se

Administrativ chef Katarina Lans 

Katarina.Lans@abm.lth.se 
Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet. 

Ämnesområden 

Institutionen omfattar ämnesområden Arkitektur, form och design, Arkitektur och kultur, Boende och bostadsutveckling, Miljöpsykologi och Urban design och urbanism.

Beskrivningar hittar du i sidomenyn. 

Sammankallande för ämnesrådet är Mattias Kärrholm. 

Enhetsföreståndare 

Enhetsföreståndare med med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för institutionens två enheter. Enhetsföreståndare utses för en period på tre år med början 1 juli 2021. 

Stad, boende, miljö: Enhetsföreståndare Lars-Henrik Ståhl

Lars-Henrik.Stahl@abm.lth.se

Ämne: 

Boende och bostadsutveckling

Miljöpsykologi

Urban design och urbanism 

 

Form, design, kultur: Enhetsföreståndare Mats Hultman 

Mats.Hultman@abm.lth.se

Ämne:

Arkitektur, form och design

Arkitektur och kultur