lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om ABM

 

Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver undervisning och forskning om gestaltning, planering och produktion av byggda miljöer. Verksamheten bedrivs med såväl konstnärliga som teoretiska metoder och omfattar inriktningar från arkitekturens teorier och historiska utveckling till betydelsen av grönska i stadsmiljö och boendets problemställningar.

Institutionen ansvarar för huvuddelen av undervisningen inom Arkitektskolan med det femåriga Arkitektprogrammet och internationella Masterprogram i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Digital arkitektur och framtidsutveckling. Institutionen ger också undervisning vid Industridesignskolan, högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik med arkitektur vid Campus Helsingborg och har flera fristående kurser.

Institutionsledning: 

Prefekt Catharina Sternudd 
Catharina Sternudd@abm.lth.se 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Mattias Kärrholm 
Mattias.Karrholm@abm.lth.se

Administrativ chef Katarina Lans 

Katarina.Lans@abm.lth.se 
Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet. 

 

Nytt för vår organisation  

Energi och byggnadsdesign (EBD) byter organisationstillhörighet från 1 januari 2022 och arbetar nu under Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LTH. 

 

Ämnesområden: 

Institutionen omfattar ämnesområden Arkitektur, form och design, Arkitektur och kultur, Boende och bostadsutveckling, Miljöpsykologi och Urban design och urbanism.

Beskrivningar hittar du i sidomenyn. 

Sammankallande för ämnesrådet är Mattias Kärrholm. 

 

Översikt enheter, ämnesområden och medarbetare: 

Översikt enheter och medarbetare 220304

 

Enhetsföreståndare: 

Enhetsföreståndare med med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för institutionens två enheter. Enhetsföreståndare utses för en period på tre år med början 1 juli 2021. 

 

Stad, boende, miljö: Enhetsföreståndare Lars-Henrik Ståhl

Lars-Henrik.Stahl@abm.lth.se

Ämne: 

Boende och bostadsutveckling

Miljöpsykologi

Urban design och urbanism 

 

Form, design, kultur: Enhetsföreståndare Mats Hultman 

Mats.Hultman@abm.lth.se

Ämne:

Arkitektur, form och design

Arkitektur och kultur