lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kansliet för ABM

Den administrativa servicen sköts av kansliet vid institutionen arkitektur och byggd miljö. 

Administrativ chef: Katarina Lans

I menyn hittar du våra ansvarsområden och vad vi kan hjälpa dig med.

Det går också bra skicka e-post till vår info-adress, som läses vardagar: info@abm.lth.se 

 

Vart vänder jag mig? 

Klicka på bilden nedan för PDF