lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentationer inför kursval

Institutionen erbjuder merparten av kurserna vid det femåriga arkitektprogrammet, där de sista två åren avslutas med fördjupningsstudier på avancerad nivå.  Kurser ges också för den internationella masterutbildningen i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader. 

I tredje året i arkitektprogrammet finns det tre alternativ (alternativobligatoriska kurser) att välja som kandidatprojekt: 

  • Arkitektur – I urban kontext 
  • Arkitektur – I samtid 
  • Arkitektur – I tid och rum  

I årskurs fyra och fem i arkitektprogrammet och masterprogrammen erbjuds fördjupning med kopplad teorikurs med olika inriktning som du väljer själv. Till detta kommer också övriga valfria kurser. 

Här presenterar kursansvariga sina kurser med innehåll och upplägg - information som du behöver för att göra dina val.