lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Studierektor grundutbildning

Mats Hultman
Mats.Hultman@abm.lth.se
+46 46 222 01 18

 

Utbildningsadministratör  

Juvicsa Vela 
Juvicsa.Vela@abm.lth.se
+46 46 222 76 10 

Arkitektskolan

Skolchef, programledare 

Jesper Magnusson 

Jesper.Magnusson@abm.lth.se 

+46 72 727 20 67

 

Biträdande programledare

Paulina Prieto de la Fuente

Paulina.Prieto_de_la_fuente@abm.lth.se

+46 46 222 72 77

 

Programplanerare

Cecilia Hollingby 
Cecilia.Hollingby@lth.lu.se 
+46 46 222 71 93 

 

Studievägledare

Camilla Fagerström-Grubb
camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se
+46 46 222 30 90 

 

Länk till programmets hemsida LTH: https://www.lth.se/utbildning/arkitektur/

Länk till Arkitektskolans hemsida (på engelska): https://www.arch.lth.se/

Masterutbildningar

Arkitektur 

Masterföreståndare Maria Rasmussen

maria.rasmussen@abm.lth.se 

 

Internationell koordinator

Lykke Jacobson
lykke.jacobson@kansli.lth.se
+46 46 222 72 01

 

Länk till programmets hemsida LTH: https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAMAR

 

 

Digital arkitektur och framtidsutveckling 

Masterföreståndare David Andréen 

david.andreen@abm.lth.se 

 

Internationell koordinator

Lykke Jacobson
lykke.jacobson@kansli.lth.se
+46 46 222 72 01

 

Länk till programmets hemsida LTH: https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAAEF

 

 

Hållbar stadsgestaltning

Masterföreståndare Lars-Henrik Ståhl 

lars-henrik.stahl@abm.lth.se

 

Internationell koordinator

Lykke Jacobson
lykke.jacobson@kansli.lth.se
+46 46 222 72 01

 

Länk till programmets hemsida LTH: https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TASUD