lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fristående kurser våren 2023 - sista ansökningsdag 17 oktober 2022

 

TFRA42 – Svensk interiör- & möbelhistoria – en översikt

Kursansvarig: Anna Wahlöö

Deltid 25%, kursen är förlagd till perioden 19/1 - 1/6 2023. 

Kursbeskrivning: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TFRA42/T2001

 

TFRA41 - Grafisk design

Kursansvarig: Mats Hultman

Halvtid 50%, kursen ges på engelska, förlagd till perioden 7/3 - 18/5 2023.                    

Kursbeskrivning: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TFRA41/T2000

 

TFRC95 - Bild och rum

Kursansvarig: Niklas Nihlén

Halvtid 50%, förlagd till perioden 16/1 - 29/5 2023. 

Kursbeskrivning: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TFRC95/T2005

 

TFRG80 - Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion

Kursansvariga: Laura Liuke & Ivette Arroyo

Deltid 33%, på engelska och distans, förlagd till perioden 27/2 - 2/6 2023 

Kursbeskrivning: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TFRG80/T2012

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Antagning.se är sajten för anmälan till universitet och högskolor.

KONTAKT

Utbildningsadministratör

Juvicsa Vela

Juvicsa.Vela@abm.lth.se

+46 46 222 76 10