lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation Degree Project AAHM10 Master in Architecture 17-18 September 2020

We invite you to presentation days for degree project at (MARK) Master’s programme in Architecture.

Presentations for degree projects are public and due to current rules and recommendations, the public will only participate trough Zoom.

If you would like to take part in the presentation you have to register for the ZOOM meeting by e-mail.

State your name, day and presentation you would like to attend.

Send your e-mail to Filip.Lidegran@abm.lth.se (weekdays 8-17) and he will take care of this.

 

The presentations take place in A-building with only student, examiner and jury in place. 

 

Schedule Thursday 17 September 2020

Examiner: Jesper Magnusson, Christer Malmström, Tomas Tägil , Catharina Sternudd

Tutor: Ida Sandström+Alva Zalar, Thomas Hellquist, Nina Aronsen, Andreas Olsson 

Critics: Christer Larsson, Main Godderidge, Mattias Andreasson, Fredrik Linander, Tomas Tägil, 

Emma Nilsson, Anna Wahlöö 

 

09:00-10:30 Jenny Lindberg (JM/IS+AZ) CL, FL  MARK, in Swedish

10:30-12:00 Johannes Alm (CM/TH) MG, TT  MARK, in Swedish 

13:00-14:30 Martin Håkansson (TT/TH) MG, EN  A, in Swedish 

14:30-16:00 Maria Bjuhr (JM/NA) MA, EN  A, in Swedish

16:00-17:30 Emelie Roos (CS/AO) MA, AW  A, in Swedish 

 

Schedule Friday 18 September 2020 

Examiner: Per-Johan Dahl, Christer Malmström 

Tutor: Monika Jonson, Jesper Magnusson, Laleh Foroughanfar, Alex van de Belt+Elin Daun, 

Thomas Hellquist

Critics: Gunilla Kronvall, Gunilla Svensson, Gennaro Postiglione, Christer Malmström, Paulina 

Prieto de La Fuente, Lars-Henrik Ståhl, Tomas Tägil 

 

09:00-10:30 Robert Garpetun (PJD/MJ) GK, CM  A, in Swedish

10:30-12:00 Gustav Svanberg (PJD/JM) GK, CM  MARK, in Swedish

13:00-14:30 José Carlos Barbosa (PJD/LF) GK, PPF  MARK, in English

14:30-16:00 Sanna Molinder (CM/AvdB+ED) GS, LHS  MARK, in English

16:00-17:30 Joachim Heinz (CM/TH) GP, TT  MARK, in English 

 

 

 

Johannes Alm 

 

Frostavallen Artist Residency

This project is an attempt to highlight and activate an area which many times gets forgotten and hidden in between. Mittskåne is an area with an interesting character and a unique cultural heritage. By introducing this project I hope to contribute to the activation of the rural areas of Mittskåne which, like so many other rural areas, are struggling in terms of depopulation and a lack of services etc.

There is a growing list of recent investigations which demonstrates how art and culture can act as driving forces in stimulating rural areas. This project will take off from these ideas and hopefully increase the interest for Mittskåne and similar projects in the area. Ideally this could develop into more initiatives which further strengthen the rural areas in terms of community, pride and identity.

Johannes Alm

Examiner Christer Malmström

Tutor Thomas Hellqvist

Presenting in Swedish, Report in Swedish 

 

José Carlos Barbosa 

 

SPACE WARS - Analysing transgression as a tool for critique, exploration and ultimately design.

Tutor: Laleh Foroughanfar

Examiner: Per-Johan Dahl

 

This term Space Wars was coined by sociologist and philosopher Zygmunt Bauman to describe the way in which space has been fabricated has turned into a power play. The fabricators are those who are in positions of power and want to homogenise cities to fit a specific narrative. This does not leave much room for space to be interpreted, used, and developed in any different way. However, this war has a resistance army: transgressors.

A simplified way to describe transgression can be to say it is to intentionally break a law or rule. However, the breaking of these rules has more to do with breaching norms, traditions, or conventions. Transgression has it core principle exceeding of due bounds or limits. There are people sometimes without even knowing it, who push the boundaries of space. In doing so they use the act of transgression to construct and deconstruct space to fit their own, or a groups, notions how an urban setting should be used. Anyone who has ever protested or completed an ollie over a set of steps has been part of the resistance army.

The term transgression thus becomes a valuable source in which to investigate architecture and challenge its accepted practices and norms. What we see in the case study of Christiania, is how they have used, and most importantly, misused space to construct their own narrative. Throughout its history, Christiania has been “fighting against normalisation and for their version of the right to the city”. As I will show in my thesis, architectural and spatial transgression has been at the heart of their own space war.

Using this concept, this project will open pandoras box and give a small insight into how transgression can be used in the context of architecture.

 

Joachim Heinz

 

 The renovation of residential housing developments from Danish modernism

Examiner: Christer Malmström

Tutor: Thomas Hellquist

Examination: September 2020

Language: English

The thesis deals with the renovation of residential housing developments from Danish modernism and consists of three parts.

Part 1 gives a brief theoretical background by pointing out the original concepts and intentions of Danish modernism and its modernistic housing projects. It also gives an overview of the most typical tasks and challenges that are encountered today when the buildings - 60 to 90 years after their construction – are in need of major renovations. Finally, the theoretical part also discusses the difficult question of heritage assessment and heritage conservation in the context of modernistic housing developments.

Part 2 examines recent renovation projects of residential housing developments in Denmark and tries to evaluate their prevalent conservation strategies. The investigations utilize an evaluation approach similar to Gudmand-Høyer [GuHø18] and applies it to the renovations of Lundevænget and Tingbjerg, two housing developments that were recently renovated under the consultancy of Rambøll.

Part 3 consists of a design project by the student. The project focuses on two possible addition for the housing development of Bispeparken, built between 1939 and 1941. The proposed solution deals with various problems that are considered characteristic for the developments of that time. The chosen additions introduce new functionalities by offering differently sized apartments with shared spaces, common outside terraces and elevator access. While the new building volumes help to define a protected, semi-private space for the residents, a workshop and community kitchen increase the interaction with the outside neighbourhood. The chosen materiality and form tries to combine well with the existing fabric.

 

GuHø18          Gudmand-Høyer S., Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger,

Ph.d.-afhandling, Arkitektskolen Århus, 2018

 

Jenny Lindberg

 

LOKALISERA -  alternativa framtider sprungna ur lokala förutsättningar

Bakgrunden till detta projekt tar sitt avstamp i relationen till min födelseort Arvidsjaur, en liten ort i Norrbottens inland. Under min uppväxt upplevde jag att “allt” fanns. Medborgarhus med bio och bibliotek, badhus med tillhörande äventyrsbad samt utomhusbad på sommaren, lekparker, slalombacke, listan kan göras lång. Men på tjugo har mycket hänt.

Kommunen står idag inför stora utmaningar, en åldrande befolkning och låga födelsetal bidrar till vikande skatteunderlag och en negativ utveckling. När det inte finns resurser för underhåll och renovering sker ett förfall och en degradering av den fysiska miljön. Många upplever denna utveckling som omöjlig att förhindra, ett slags faktum.

Denna nedmontering sker ofta i tysthet då rådande urbanisering sätter fokus på staden. Det “urbana” ses ofta som lösningen på framtidens utmaningar. Men det som döljs i narrativet om den eko-effektiva och täta staden är sårbarheten då beroendet av materialframställning, avfallshantering och mat- och energiförsörjning ofta sker någon annanstans. Nyanseringen av detta komplexa samspel mellan städer och landsbygder öppnar upp för en nytolkning av vad som faktiskt är hållbart.

I mitt arbete har jag utforskat alternativa framtider och scenarios sprungna ur lokala förutsättningar i ett försök att vidga perspektiven och handlingsutrymmet för planering och arkitektur. Jag har återvänt till min hemkommun, närmare bestämt till byarna Moskosel och Glommersträsk och identifierat processer och initiativ för en mer lokalt förankrad utveckling samt försökt påvisa vikten av en ökad mångfald i samhällsbyggandet. Något som måste ske både i städer och i landsbygder om vi ska klara av klimatmål och ökade klyftor.

Student: Jenny Lindberg

Examinator: Jesper Magnusson

Handledare: Ida Sandström

Presentationen kommer hållas på svenska.

 

Sanna Molinder 

 

 

 

Title: wood among bricks

Author: Sanna Molinder

Examiner: Christer Malmström

 

Supervisors: Alex van de Beld, Elin Daun

 

Today’s quick and cheap solutions for housing results in many buildings with a short lifespan. This focus leads to unnecessary material usage and additives to the carbon dioxide emissions into the atmosphere. In a time of global warming, we need to urgently adapt our knowledge and seek for building techniques and materials that respond to the surrounding context and view upon the architectural process as a holistic cycle. Wood as a “sustainable” material has undoubtedly gained great attention in architecture and engineering over the past twenty years. In Sweden, there are incentives to work with wood in our buildings. It is a local material that we farm in our forest. However, even with today’s increased usage of wood and its recent digitalization, this does still not seem to greatly impact the material choices of the building industry in the country, especially not in the south. Throughout the thesis I am striving to understand wood as a building material. The theoretical section of the essay consists of six parts, where wood is presented from a contextual point of view as well as its benefits, considerations (read criticalities), and fire protection. This regards wood as a building material in its more “raw form” such as timber and planks, but also laminated wood such as Glue-laminated timber (GLT) and Cross-laminated timber (CLT). The research constitutes a ground for an architectural exploratory experiment, where a wood structure will be implemented in a contradictory environment of brick and concrete. Contextual analysis and site investigation will be followed by a proposed program, explanation of its priorities, ending with an architectural evaluation of the experiment implementation. With this thesis I am searching to find out if wood would be a sustainable alternative material choice to brick in the context of southern Sweden.

 

Gustav Svanberg

 

Genius Fångö

Examinator: Per-Johan Dahl

Handledare: Jesper Magnusson

Student: Gustav Svanberg

 

Arbetet kommer presenteras på svenska.

 

I det här arbetet undersöker jag hur man kan arbeta med en plats med en tydlig egen karaktär. Hur kan arkitekturen förhålla sig till platsens karaktär utan att förstöra den. Hur kan man med hjälp av arkitekturen förstärka den och vilka värden är värda att bevara.

Platsen som jag har valt att arbeta med är en koppargruva på en ö i Gryts skärgård som lades ner på 1870-talet. Lämningar i forma av malmrester och vattenfyllda gruvhål skapar tillsammans med skärgårdsmiljön en unik plats med en säregen karaktär. Platsen är vid första anblick steril och ogästvänlig men kommer man närmare finns här spår av liv.

Skärgården utgör för många sinnebilden av vad svensk sommar har att erbjuda och den bilden är till stor del formad av skärgårdsvurmande konstnärer verksamma runt sekelskiftet 1900-tal. Idag ser skärgården annorlunda ut mot vad den gjorde då och den bofasta befolkningen minskar i takt med höjda huspriser och brist på kommunikationer och infrastruktur. Genom att skapa konstnärsateljéer öppna endast på vintern får konstnärer möjlighet att förmedla sin bild av skärgården och rita om bilden för vad den är. I kontrast till de igenbommade sommarstugorna vintertid stängs ateljéerna sommartid och vittnar för sommargästerna om att livet pågår året runt.