lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation AAHM01 Examensarbete i Arkitektur (A-programmet) 15 september 2021

 

Vi bjuder in till presentationsdag för examensarbete vid A-programmet. 

Presentationerna är offentliga och sker digitalt för att följa de restriktioner som råder vid Lunds universitet. 

Du kan föranmäla dig till vald presentation och följa presentationen via Zoom. 

Anmälan sker då via e-post till Juvicsa.Vela@abm.lth.se vardagar kl. 08-17.

Den information vi behöver är ditt namn och uppgifter på till vilken av presentationerna du vill ha Zoomlänk.

Här hittar du program för den 15 september!

Länk till poster

Johanna Chieng 

Ivö Klack Besökscentrum 

 

Mellan Kristianstad och Bromölla finns Ivö, Skånes största ö som i nuläget är okänt utanför närområdet. På öns norra spets reser sig en urbergskulle 134 meter över havet, så kallad Ivö Klack. Området är idag ett naturreservat, med en rik historia av mytologier, torparlämningar, unika fossilfynd, gammal bokskog och industrilämningar från när Ifö-verken utvann sin råvara på ön.

Det är en vacker plats som jag har haft privilegiet att besöka. Jag hade förmodligen aldrig fått uppleva platsen om jag inte utmanat mig själv att jobba med ett för mig otillgängligt naturområde. Det var skrämmande otillgängligt, men väl värd mödan när jag övervann mina mentala barriärer. Varför hade jag förmodligen inte besökt naturreservatet på egen hand? För att jag har tillhört en grupp i samhället som generellt saknar naturvana, det är ett intresse som har växt fram i vuxen ålder för att jag aktivt har intresserat mig. I vuxen ålder har jag lärt mig att det finns ett stort glapp i naturvana mellan mig och mina klasskamrater på universitetet och att intresset för friluftsliv är kulturellt, en svensk kultur som jag har stått utanför.
Med detta utgångsläge har jag förstått vikten av välkomnande, trygga och informativa besökscentrum beläget i naturområden. Jag tror att det kan vara skillnaden för en oerfaren och osäker person att ta sig ut och ta del av friluftsliv eller inte. Därför har jag valt att gestalta ett besökscentrum och 3 utomhusutställnings-paviljonger med fokus på att förstärka platsens identitet och kvalitéer som ska uppmuntra till att fler människor ska kunna och vilja upptäcka Ivö Klack. Min gestaltningsmetod var att utgå från platsens historia och förutsättningar men också mina personliga minnen av hur det är att som ungdom med lust och upptäckarglädje utforska ett nytt naturområde.

 

 

 

Fabian Martinsson

Materiality, Constraints and the Building site 

 

A project mainly consisting of a written exploration paired with a variety of casts done in tandem. A deep dive into methodologies and practices related to the act of casting and making, centered around phenomenon such as inductive and deductive design, close physical proximity to material and craft as well as consciously using constraints as drivers for form in creative processes. Linking theory and writings with physical examples by both artists and architectural practices, many of them with a strong relationship to the building site.