lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Planerade presentationsdagar Planned presentation days

Presentationstillfällen för examensarbeten är offentliga och genomförs i A-huset, Sölvegatan 24, Lund. 

Examensarbete i Arkitektur (AAHM01) 

Planerade presentationsdagar 6 - 9 februari 2023, 7 - 9 juni 2023 

Presentation for degree projects are public and take place in A-building, Sölvegatan 24, Lund. 

Degree Project Master in Architecture (AAHM10)

Presentation 6 - 9 February 2023, 22 - 24 May 2023 

Degree Project Master in Sustainable Urban Design (ASBM01)

Presentation 11, 12 and 15-17 May 2023