lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Planerade presentationsdagar Planned presentation days

Presentationstillfällen för examensarbeten är offentliga och med anledning av de regler och rekommendationer som nu föreligger kan vi inte fysiskt genomföra presentationerna på plats i A-huset. 

Allmänheten kan ta del av presentationerna via Zoom. Vid varje enskilt presentationstillfälle finns information om hur du får tillgång till Zoomlänken.  

 

Examensarbete i Arkitektur (AAHM01) 

Presentationsdagar 8–10 februari 2021

Presentationsdagar 7-11 juni 2021 

Presentationsdagar 15-17 september 2021 

 

 

The degree project presentation is a public event but due to the current situation and by following the recommendation from Lund University there will be no presentation in the A-building. 

The public can take part in the presentations through Zoom. At each individual presentation, there is information on how to access the Zoom link.

Degree Project Master in Architecture (AAHM10)

Presentation 8 - 10 February 2021 

Presentation 7 - 11 June 2021 

Presentation 15 - 17 September 2021

 

Degree Project Master in Sustainable Urban Design (ASBM01)

Presentation 17 - 20 May 2021  

Presentation 14 - 15 September 2021