lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Planerade presentationsdagar Planned presentation days

Presentationstillfällen för examensarbeten är offentliga och med anledning av de regler och rekommendationer som nu föreligger kan vi inte bjuda in allmänheten till presentationer som sker på plats i A-huset. 

Allmänheten kan ta del av presentationerna via Zoom. Vid varje enskilt presentationstillfälle finns information om hur du får tillgång till Zoomlänken.  

 

Examensarbete i Arkitektur (AAHM01) 

Presentationsdagar 7-9 februari 2022

Presentationsdagar 7-10 juni 2022 

 

Presentation for degree projects are public and due to the rules and recommendations that now exist, we can not invite the public to presentations taking place in A-building.

The public can take part in the presentations via Zoom. At each individual presentation, there is information on how to access the Zoom link.

 

Degree Project Master in Architecture (AAHM10)

Presentation 18-19, 23-24 May 2022  

 

Degree Project Master in Sustainable Urban Design (ASBM01)

Presentation 13 May, 16-17 May 2022