lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Planerade presentationsdagar Planned presentation days

Presentationstillfällen för examensarbeten är offentliga och genomförs i A-huset, Sölvegatan 24, Lund. 

Examensarbete i Arkitektur (AAHM01) 

Planerade presentationsdagar 5 - 9 juni 2023 (med undantag från den 6 juni som är helgdag). 

Presentation for degree projects are public and take place in A-building, Sölvegatan 24, Lund. 

Degree Project Master in Architecture (AAHM10)

Presentation 22 - 24 May 2023 

Degree Project Master in Sustainable Urban Design (ASBM01)

Presentation 11, 12 and 15-17 May 2023