lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förslag till examensarbeten

Examensarbete i Veberöd, Lunds kommun

15 september 2020 

Vi har idag ett samarbete med IKDC och VR-labbet. Där har vi skapat en 3D-modell av hela Veberöd som man kan gå runt i eller se på pekskärm.

Vi har ett utvecklingsprojekt som tittar på demokratiprocesser och t ex bygglov och hur en framtida by ska se ut.

Ett önskemål är att lägga upp olika förslag på hur ett bycentrum ska se ut och sedan låta byborna rösta.

Undrar med detta, om det finns intresserade ex-jobbare, som vill skapa förslag att lägga in i byn?

Se information på Smarta byar: smartabyar.se/2020/09/12/veberod-startar-forska

Med vänlig hälsning

Jan Malmgren

0708-446699

Byutveckling AB

www.veberod.nu

 

Ståndskallets Samfällighetsförening
– Trevnad, trafik och tillgänglighet i kvarteret Ståndskallet i Lund

Det har nu gått drygt 40 år sedan de första husägarna flyttade in i kvarteret Ståndskallet i Norra Nöbbelöv i Lund. Ägarbyten har skett i många hus och de ursprungliga husägarna som nu blivit pensionärer håller nu på att i sakta mak bytas ut mot familjer med ungefär samma åldersstruktur som rådde då de första flyttade in - dvs många barnfamiljer. Det bilfria området som fungerade relativt bra inledningsvis belastas idag av hantverkarbilar, post- och budbilar mm. Dessutom har kravet på bekvämlighet ökat vilket innebär fler inkörningar med ”tung” last av de boende.

Grönytorna i området har skötts genom gemensamma rensningar fyra till fem gånger om året. Tyvärr har en mer systematisk föryngring av planteringarna inte skett vilket inneburit att de yttre planteringarna blivit ganska vildvuxna med åren. Kravet på radikal föryngring är därför starkt.

Under en längre tid har vårt bostadsområdes framtida underhåll och utveckling diskuterats. Viktiga områden att hantera är:

  • hur man åstadkommer bra tillgänglighet i området samtidigt som barnvänligheten säkras,
  • hur gator och planteringsområden inne i området kan utvecklas och underhållas för att området ska kännas välkomnande och trevligt,
  • hur lekplatser och grönytor kan utformas för att ge möjlighet till lek, avkoppling och rekreation för alla kategorier av innevånare (utegym, aktiviteter för pensionärer mm),
  • hur områdets yttre planteringar ska utformas för att underlätta underhåll och samtidigt medverka till att göra området attraktivt,
  • utformning av områdets infrastruktur. Några exempel: om och i så fall när koaxnätet bör uppgraderas till fiber, möjlighet till laddning av elbilar och när krävs omasfaltering av gator i området.

Planen är att samfällighetens styrelse ska lägga ett förslag till årsstämman som omfattar

  • en analys av förväntningar och förslag till åtgärder som gäller trevnad, trafik och tillgänglighet i området.
  • Förslag på lämpliga åtgärdspaket som möter de förväntningar och förslag som framkommit
  • En ordentlig konsekvens- och kostnadsanalys av de åtgärder som är möjliga/önskvärda att genomföra. 

Vår förhoppning är att det kan vara intressant för studenter att göra projektarbete/ex-jobb på hela eller valda delar av projektet som sedan kan vara underlag för styrelsens förslag. Även förslag inom områden som inte tagits upp ovan är välkomna.

PG Nilsson, Ordf Ståndskallets samfällighetsförening
pergran.n@gmail.com
0705 284856
www.villaagarna.se/standskallet

 


Kivik Art Centre landscape with "Nine Towers" by Sol LeWitt (Photo: Gerry Johansson)

 

Thesis Project: Art related architecture at Kivik Art Centre, Österlen Sweden

We are currently looking for students who would like to work with architectural design projects at Kivik Art Centre site at Österlen in eastern Skåne. The program of the thesis project could encompass an educational center for children, an art museum, a visitor’s center, or an experiment in communicating tendencies through art related architecture. The common denominator for architectural design at Kivik Art Centre site is the unique natural setting, which encompasses the context of intervention; the urgency of design to explore sensitive, yet creative means of interconnecting the natural and scenic qualities of the site with contemporary approaches on architectural form and content. The project has to be performed in accordance with sustainable solutions.

Since its inauguration in 2007, Kivik Art Centre has operated at the intersection between sculpture, architecture, and nature. The ambition is to function as an institution with a clear and original profile, and a unique concept that originates in the place that shapes the institution. The idea is that Kivik Art Centre should encompass a creative place as much as a meeting place for people who are interested in architecture, art, and nature in a broad sense. Kivik Art Centre has worked internationally from its inauguration. Today, twelve years after the start, spatial sculptures in the area include works by Snøhetta, David Chipperfield and Antony Gormley, Petra Gipp, Gert Wingårdh, Sol LeWitt and Matti Suuronen, and Ulla Viotti.

Degree project students in Architecture (Architecture and MARK). The project is suitable for individual students, or small groups of students.

 

For more information please contact:

Per-Johan Dahl
Associate Professor
Department of Architecture and Built Environment
per-johan.dahl@arkitektur.lth.se
073-068 84 07

Susan Bolgar
Project Leader
Kivik Art Centre
info@kivikart.se
Rörum Fridhem 1
272 95 Simrishamn
0731-84 02 00

 

Thesis Project: Education Center in a Nepalese village

We are currently looking for students who would like to participate in the development of an education center at the Royal Beach Camp in Katauti Khola Village, Dhading Region, Nepal. The scope of the thesis project is comparable with the designing of a smaller school building. In the education center inhabitants from the village will learn about sustainable building principles, eco-tourism, etc. The project has to be performed in accordance with sustainable solutions. It should also be possible to connect the project to a sustainable planning of the village.

The Royal Beach Camp is driven by Ram Silwal and Xenia Brundin. The eco-adventure camp is located on a beautiful beach on the Trisuli River in central Nepal. The Royal Beach Camp (RBC) is built using local materials and serves food cooked from local farmers’ produce.

The camp’s surroundings allow a multitude of activities, on and off the river. From here we offer kayak courses, rafting trips, hikes, MTB and canyoning. The camp also serves as base for longer river journeys, mountain expeditions and multi-sport adventures across Nepal. 

The Royal Beach Camp is also a school for rafting- and canyoning guides and kayak instructors. We run a 3-year apprenticeship program for Nepali youth and welcomes international trainees for both work experience and guide educations.

Degree project students in Architecture (Architecture and MARK)

As well as degree project students in EBD are welcome to join this thesis project. The project is suitable for small groups of students.

 

For more information please contact:

Lars-Henrik Ståhl
Professor
Department of Architecture and Built Environment
Lund University
Box 118   221 00 Lund
Lars-Henrik.Stahl@arkitektur.lth.se
+46-46-222 76 11
+46-70-329 45 33