lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Till dig som planerar att påbörja examensarbetet till våren 2023

Exjobbsinfo för er som planerar att påbörja examensarbetet till vårterminen 2023 blir den 18/11, 12-13 på zoom.

Länken kommer här:  https://lu-se.zoom.us/j/66267065279

Det blir en kort genomgång och även tillfälle att ställa frågor.

Hälsar Paulina Prieto de la Fuente, biträdande programledare för A

paulina.prieto@abm.lth.se

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds examensarbete inom följande program:

 

Examensarbete i arkitektur (A) AAHM01

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete. Länk till kursplan på svenska.  

Mastersexamensarbete i arkitektur (MARK) AAHM10

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet TAMAR som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska Link to course syllabus in English

Masterexamensarbete i hållbar stadsgestaltning (MSUD) ASBM01

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet TASUD som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska  Link to course syllabus in English 

Examensarbete i stadsbyggnad (L, V) ASBM05

Examensarbete möjligt för programstudenter från Lantmäteri och Väg- och vatten, i årskurs 5. Länk till kursplan på svenska.

Examensarbete (IBYA3) ABAL02

Examensarbete i det treåriga programmet Byggteknik med arkitektur. Länk till kursplan på svenska.