lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds examensarbete inom följande program:

 

Examensarbete i arkitektur (A) AAHM01

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete. Länk till kursplan på svenska.  

Mastersexamensarbete i arkitektur (MARK) AAHM10

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet TAMAR som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska Link to course syllabus in English

Masterexamensarbete i hållbar stadsgestaltning (MSUD) ASBM01

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet TASUD som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska  Link to course syllabus in English 

Examensarbete i stadsbyggnad (L, V) ASBM05

Examensarbete möjligt för programstudenter från Lantmäteri och Väg- och vatten, i årskurs 5. Länk till kursplan på svenska.

Examensarbete (IBYA3) ABAL02

Examensarbete i det treåriga programmet Byggteknik med arkitektur. Länk till kursplan på svenska.